podatek liniowy

Podatek liniowy to najczęściej wybierany sposób opodatkowania działalności gospodarczej. Jego stawka jest stała i wynosi 19%, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Możemy go wybrać zarówno, jeśli prowadzimy działalność samodzielnie, jak i w sytuacji, w której jesteśmy wspólnikami. Jakie są zatem wady i zalety opodatkowania podatkiem liniowym?

Warto pamiętać, że wybierając podatek liniowy jesteśmy zobowiązani do ewidencjonowania przychodów z działalności, a także kosztów uzyskania przychodu za pomocą Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Ponadto będziemy musieli także dokonywać wpłat na zaliczek na podatek dochodowy. Mogą być to zaliczki miesięczne lub kwartalne od dochodu według stawki 19% lub w uproszczonej formie. Wówczas zaliczka jest opłacana w stałej wysokości niezależnie od osiągniętych dochodów. Przyjrzymy się bliżej jego wadom i zaletom.

Zalety opodatkowania podatkiem liniowym

Do najważniejszych zalet opodatkowania podatkiem liniowym należy możliwość odliczenia przychodu z działalności kosztów ich uzyskania oraz fakt, iż stawka podatkowa nie ulega zmianie wraz ze wzrostem dochodów.

Ponadto w tej formie oprocentowania nie łączymy dochodów z różnych źródeł, w związku z czym dochody opodatkowane liniowo nie będą miały wpływu na podwyższenie stawki podatku od dochodów podatkowych w innej formie, na przykład według skali podatkowej z 18% na 32%.

Taka forma opodatkowania jest także chętnie wybierana ze względu na fakt, iż sposób jej wyliczania jest łatwiejszy.

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy taka forma opodatkowania będzie dla nas korzystna, zwróćmy się do Doradcy Podatkowego Jacka Pukaluka.

Wady opodatkowania podatkiem liniowym

Opodatkowanie podatkiem liniowym ma niestety także wiele wad. Przede wszystkim nie można łączyć dochodów uzyskiwanych z różnych źródeł oraz rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Odliczyć od niego można tylko straty poniesione z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie w latach ubiegłych, opłaconych w roku podatkowym składek społecznych podatnika, a także opłacone składki zdrowotne.

Dodatkową wadą opodatkowania podatkiem liniowym jest brak możliwości odliczenia ulg za dzieci, rehabilitację czy Internet oraz nie będzie mógł odliczyć kwoty, zmniejszającej podatek.

Musimy także pamiętać, że stawka podatku od dochodu w przypadku kwoty, która nie przekracza 85 528 zł, będzie wyższa w stosunku do opodatkowania na zasadach ogólnych, obliczanych według skali podatkowej.