Rodzaje spółek

Założenie własnego biznesu to marzenie wielu. W końcu można zacząć pracować na własne konto. Być sobie samemu szefem. Zacząć realizować swoje pomysły zawodowe. Zanim jednak własna firma zacznie rozwijać skrzydła, musi zostać prawnie usankcjonowana. Papierkowa robota związana z zakładaniem firmy nie należy do najprzyjemniejszych, ale jeżeli chcesz zostać przedsiębiorcą, musisz przez nią przejść.

Jak mówi ekspert z Kancelarii Doradztwa podatkowego Pukaluk: mimo że w ciągu ostatniej dekady pojawiło się wiele ułatwień dla przyszłych przedsiębiorców, to rejestracja firmy nadal wymaga wypełnienia sporej ilości druków i bywa stresująca. Warto dokładnie przemyśleć, jakiego typu spółkę chce się założyć i przeanalizować, czy rejestracja internetowa jest w naszym przypadku wystarczająca i możliwa.

Rodzaje spółek w Polsce

Oficjalnie przedsiębiorcą staniesz się wtedy, kiedy znajdziesz swoją firmę w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli otrzymasz numer KRS. Żeby to nastąpiło, musisz określić profil swojej przyszłej firmy. Spółki dzielą się na osobowe i kapitałowe. Do osobowych należą spółki jawne, cywilne, partnerskie, komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne. Do spółek kapitałowych należą spółki z o.o. oraz spółki akcyjne. Jest wiele zmiennych, które różnicują wymienione formy działalności gospodarczej. Jedną z różnic jest posiadanie osobowości prawnej. Spółki osobowe jej nie stanowią w przeciwieństwie do spółek kapitałowych. Inna różnica polega na profilu podatkowym. Czy firma będzie płatnikiem podatku dochodowego, czy może podatku od towarów i usług, tj. VAT. Dodatkowo zakładając spółkę z partnerami, należy odpowiednio dobrać profil umowy. W zależności od wkładu w firmę każdego ze wspólników – czy jest on równy oraz jakiego rodzaju. Te i inne różnice uzależniają również możliwość rejestracji firmy przez Internet.

Jak założyć firmę?

Po pierwsze zdecyduj, czy proces zakładania firmy chcesz przejść samodzielnie, czy wolisz skorzystać z kancelarii, która założy firmę za Ciebie, po uprzedniej analizie potrzeb i profilu działalności.

Pomoc specjalisty może być nieoceniona już na poziomie wyboru rodzaju spółki. Przez Internet można zarejestrować spółkę jawną, komandytową i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przy czym i w tych przypadkach istnieją pewne ograniczenia. Uzupełniając formalności dotyczące wkładu własnego, internetowo przyjmowany jest jedynie wkład pieniężny. Jeśli wspólnicy wnoszą na przykład nieruchomości lub wartości miękkie, nie będzie możliwości zarejestrowania firmy online. Do złożenia wniosku przez Internet obligatoryjne jest posiadanie podpisu elektronicznego. Kolejnym krokiem jest wypełnienie deklaracji PCC-3. Przy samodzielnej rejestracji należy samemu obliczyć wysokość podatku, bazując na wartości kapitału zakładowego i opłacić go do 14 dni od dnia zawarcia spółki. Nie możesz zapomnieć o zgłoszeniu NIP-8, na które masz 21 lub 7 dni w zależności od odprowadzania składek ZUS. Biurokracji jest dużo, ale warto spełniać marzenia!