linia produkcyjna

Zautomatyzowane w dużym stopniu linie produkcyjne to technologia, która na dobre zrewolucjonizowała przemysł. Dzięki ich wprowadzeniu do użytku możliwe stało się nie tylko zwiększenie wydajności produkcyjni i podniesienie jakości produktów, ale też zminimalizowanie ilości wypadków przy pracy oraz ogólnych kosztów. Jednak technologia ma to do siebie, że starzeje się dość szybko. Kiedy konieczne staje się zmodernizowanie już istniejących linii?

Zwiększenie wydajności produkcji

Ile czasu trwa wyprodukowanie jednego egzemplarza produktu od A do Z? Ile zużywa się w tym czasie surowca i czy powstają przy tym jakieś straty? Jak wygląda zużycie energii? Te oraz wiele innych czynników przekłada się na ogólną wydajność linii produkcyjnej. I to właśnie ze względu na rosnące wymagania co do wydajności – czyli np. zwiększenie ilości produktów wytwarzanych w danej jednostce czasu – często przeprowadza się modernizację, która może opierać się na wymianie mało wydajnych części na nowsze lub rozbudowanie linii o dodatkowe urządzenia.

Minimalizowanie kosztów

Automatyczne linie produkcyjne powstały z myślą nie tylko o zwiększeniu wydajności przedsiębiorstw, ale również minimalizowaniu kosztów. W końcu wyspecjalizowana maszyna jest w stanie zrealizować dane zadanie znacznie szybciej, niż nawet najbardziej wykwalifikowany pracownik, a przy tym nie wymaga opieki zdrowotnej, ubezpieczenia oraz pensji. Chęć zredukowania kosztów pracowniczych lub wydatków na utrzymanie produkcji to dla firmy dobry powód do rozbudowania już istniejących linii produkcyjnych.

Zmiana przepisów i norm

– „Praca każdego zakładu produkcyjnego regulowana jest przez wiele aktów prawnych – mówi przedstawiciel firmy Inter-TechRegulują one takie kwestie jak np. poziom zanieczyszczeń generowanych w procesie produkcji. Przedsiębiorstwo pod groźbą kar finansowych zobowiązane jest do przestrzegania tych norm, a jeśli ulegną one zmianie – do dostosowania do nich swoich linii technologicznych. Zazwyczaj zmiany przepisów wprowadzane są na przestrzeni co najmniej kilkunastu miesięcy, co pozwala na spokojnie przeprowadzić konieczne modernizacje”.

Zmiana metody produkcji lub wprowadzenie nowego produktu

Modernizacja linii technologicznych może być podyktowana również względami jakościowymi lub chęcią rozbudowania bazy produktów o nowe pozycje. Często zdarza się, że proces produkcji danego produktu ulega zmianie, aby mógł on odpowiadać wymogom stawianym przez konkurencję – w innych sytuacjach zmiany podyktowane są zmianami w przepisach lub innymi czynnikami niezależnymi od przedsiębiorstwa (np. wycofaniem z rynku materiałów niezbędnych w produkcji). Z podobną sytuacją mamy do czynienia, kiedy przedsiębiorstwo decyduje się na wprowadzenie zmian do swojej oferty nowego produktu lub całkowite przebranżowienie – tutaj również konieczne jest wdrożenie zmian do dotychczas istniejącej procedury produkcji.