Regulatory pH

Układy kotłowe to układy, zasilane wodą. Ma ona za zadanie przenoszenie energii cieplnej, co odbywa się za pomocą metalowych ścianek kotła parowego. Dlatego tak ważna jest jakość wody, znajdującej się w układzie. Jeśli posiada ona zbyt niskie Ph, jest twarda lub obfitująca w gazy, powstaje korozja tlenowa oraz kamień na kotłach i wszystkich stalowych elementach urządzenia. Zaradzą temu regulatory pH. Przyjrzymy się im bliżej.

Czyste ściany kotła to podstawa sprawnego funkcjonowania całości układu kotłowego. Kamień bowiem zmniejsza efektywność pracy systemu, zwiększa nakład wymaganej energii, zanieczyszcza produkowane substancje oraz powoduje uszkodzenie poszczególnych elementów.

Regulatory pH służą zapobieganiu awariom układów kotłowych. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Ogólna charakterystyka regulatorów pH

Regulatory pH służą przede wszystkim do konserwacji kotłów parowych. Najlepiej sprawdzają się w kotłach niskociśnieniowych, przy czym można ich używać zarówno w przypadku wody twardej, jaki miękkiej.

Sprawdzają się także w kotłach o dużym zużyciu wody, małej ilości zawracanego kondensatu, a także kotłach wodnych lub wytwornicach pary. Pamiętajmy, że tego typu produkty powinny być stosowane w połączeniu z produktami polimerowymi, które usuwają tlen oraz z aminami. Co bardzo ważne dla przemysłu gastronomicznego regulatory pH mogą mieć styczność z produktami spożywczymi, takimi jak mleko i jego pochodne.

Zalety regulatorów pH w układach kotłowych

Regulatory pH w układach kotłowych, które oferuje na przykład Global Concepts 2000 Polska mają wiele zalet. Przede wszystkim konserwują wewnętrzne powierzchnie kotła, chroniąc go skutecznie przed korozją. Podnoszą wewnętrzne pH w kotle i zmiękczają wodę. Ponadto ich dozowanie jest niezwykle proste. Preparat dozuje się w sposób ciągły, proporcjonalnie do ilości wody, zasilającej układ kotłowy.

Na końcu należy zaznaczyć, że para wytworzona w urządzeniach, które wspomagane są omawianymi preparatami może mieć bezpośredni kontakt z żywnością.

Dostarczane w plastikowych, bezzwrotnych kanistrach o pojemności 25 lub 200 litrów ochronią nasz układ kotłowy przed groźną korozją, zapobiegającym tym samym niebezpiecznym awariom.

W ofercie wspomnianej firmy znajdziemy także produkty chemiczne, urządzenia filtracyjne oraz specjalistyczny sprzęt i mierniki.