dozowniki tlenu

Przepływomierze stosowane w medycynie to profesjonalne narzędzia, które w medycynie służą do przeprowadzania precyzyjnych pomiarów, a także dozowania gazu medycznego. Montowane są w zestawieniu z butlą lub w punkcie poboru tlenu. Wyposażone są w specjalny element sterujący, który umożliwia ustawienie zakresu przepływu tlenu z ogromną dokładnością.

Przepływomierze stosowane w medycynie pracują z pojemnikami lub instalacjami gazów medycznych pod ciśnieniem, a także niejednokrotnie wykorzystywane są jako nawilżacze tlenu.

Służą do tlenoterapii oraz precyzyjnego dawkowania tego gazu. Celem takiej terapii będzie uzyskanie odpowiedniego poziomu wysycenia tlenem hemoglobiny, który nie powinien spaść poniżej 94%. W każdym wypadku o parametrach pracy przepływomierza decyduje lekarz lub pielęgniarka. Przepływomierz powinien pracować w taki sposób, aby stężenie tlenu i tempo jego przepływu zwiększało się razem ze spadkiem poziomu wysycenia hemoglobiny.

Przyjrzyjmy się dostępnym rozwiązaniom w tym zakresie.

Dozowniki tlenu

Dostępne na rynku dozowniki tlenu to urządzenia rotametryczne i mogą występować w dwóch wersjach: pojedynczej lub podwójnej.

Dodatkowo posiadają nawilżacz wielorazowy lub końcówkę na wąż.

Podłącza się je bezpośrednio do punktów poboru tlenu, na szynę medyczną naścienną lub do butli poprzez reduktor ciśnienia z szybko-złączem.

Skokowe dozowniki tlenu

Skokowe dozowniki tlenu, dostępne na przykład w ofercie firmy INMED-Karczewscy, regulują przepływ tlenu w sposób skokowy. Podobnie jak te standardowe, mogą być pojedyncze lub podwójne. Można do nich zamontować specjalny nawilżacz, dzięki któremu tlen, trafiający do pacjenta zostanie odpowiednio nawilżony.

Wspominana firma oferuje także sprzęt medyczny, taki jak panele nadłóżkowe, kolumny zasilające, mosty zasilające, systemy rurociągowe dla gazów medycznych, źródła zasilania, tablice poboru gazów medycznych, lampy operacyjne czy ssaki medyczne. Na szczególną uwagę zasługuje osprzęt stanowiskowy: uchwyty, lampy do badań, wysięgniki na kroplówki, szyny medyczne, półki oraz kosze.

Dozowniki powietrza

Do przepływomierzy, stosowanych w medycynie należą także rotametryczne dozowniki powietrza typu ‘OXYLL’ oraz ‘RTM3. Umożliwiają regulację powietrza w płynny sposób, a także mogą być wyposażone we wtyk systemu kodowania.