O ryzyku walutowym mówi się często i głośno, przede wszystkim w kontekście popularnych przed laty kredytów walutowych udzielnych we frankach szwajcarskich. Jednak ryzyko walutowe dotyczy nie tylko kredytów, ponieważ również obejmuje znacznie więcej aspektów ekonomii.

Ryzykiem walutowym, inaczej ryzykiem kursowym nazywa się ryzyko związane z możliwościami wystąpienia wahań kursu dla jednej waluty w zestawieniu jej z inną walutą. Niekorzystne wahania kursu walutowego mogą prowadzić do pogorszenia się sytuacji finansowej jednostki, ale w przeciwnym przypadku, gdy będą one korzystne, będą źródłem jej poprawy. Głównym źródłem ryzyka jest tutaj brak możliwości dokładnego przewidzenia, jaki będzie kierunek wahań kursu danej waluty, a także jej skala.

 

Rodzaje ryzyka walutowego

Zasadniczo ryzyko walutowe można podzielić na dwa rodzaje, a mianowicie na ryzyko transakcyjne oraz ryzyko księgowe:

 

  • ryzyko transakcyjne – pojawia się wtedy, gdy zawiera się transakcję rozliczaną w innej walucie, niż waluta przedsiębiorstwa czy osoby, które zawiera transakcję, na przykład przy zakupach za granicą w walucie obcej
  • ryzyko księgowe – dotyczy możliwości zmiany wyceny pasywów lub aktywów, których cena jest zapisana w innej walucie niż ta, w której dane przedsiębiorstwo prowadzi swoje księgi

 

Ryzyko walutowe przy inwestycji Forex

Również ryzyko walutowe ma duże znaczenie dla inwestycji na rynku walutowym Forex. Inwestowanie polega w tym przypadku na obstawieniu, czy dana waluta w stosunku do drugiej w parze walutowej pójdzie w górę czy też w dół. Jeżeli inwestor dobrze przewidzi zmianę, wówczas może zarobić.

 

Wiele platform transakcyjnych do inwestowania na rynku Forex, na przykład TMS Brokers, udostępnia klientom analizy oraz aktualne notowania kursów walut, dzięki czemu można łatwiej podjąć korzystną decyzję dotyczącą konkretnych par walutowych. Jeżeli wobec tego chcesz zagrać na rynku Forex z TMS Brokers, możesz wykorzystać wahania kursów maksymalnie w celu uzyskania jak najlepszych zysków przy spadkach i wzrostach.