Ewidencja odpadów

Prowadzenie ewidencji odpadów, czyli szczegółowej dokumentacji dotyczącej rodzaju oraz ilości, a także sposobów dalszego postępowania z odpadami to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Od maja 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe wzory dokumentów, które są niezbędne w celu prowadzenia ewidencji odpadów. Chodzi o karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów. Sprawdź, jak prawidłowo prowadzić ewidencję odpadów.

Ewidencja odpadów – podstawowe informacje

W każdym przedsiębiorstwie wytwarzane są odpady; w niektórych przedsiębiorstwach mogą być one także odzyskiwane, unieszkodliwiane, zbierane oraz transportowane. Na każdym etapie gospodarowania odpadami niezbędne jest działanie w trosce o bezpieczeństwo środowiska naturalnego, dlatego ważne jest prawidłowe prowadzenie ewidencji odpadów, będącej podstawowym dowodem na to, że przedsiębiorca działa zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Ewidencja odpadów dotyczy każdego przedsiębiorcy, czyli posiadacza odpadów, niezależnie od tego, w jaki sposób wszedł on w ich posiadanie. Musi ona uwzględniać zarówno ilościowe, jak i jakościowe dane dotyczące odpadów, które ujęte zostały w obowiązującym katalogu odpadów.

– „Ewidencja odpadów wymaga starannego i systematycznego prowadzenia. Zgodnie z wymogiem formalnym, musi być ona prowadzona na bieżąco. Każdy posiadacz odpadów zobowiązany jest wystawiać lub uzupełniać niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami, które reguluje ustawa” – wyjaśnia ekspert z firmy Recykler ze Szczecina.

W jaki sposób należy prowadzić ewidencję odpadów?

Ewidencja odpadów polega przede wszystkim na gromadzeniu informacji o wytwarzanych, zbieranych, odzyskiwanych, transportowanych itd. odpadach. W tym celu stosuje specjalne wzory dokumentów, które pozwalają prowadzać zgodną z prawem oraz przejrzystą ewidencję.

Należą do nich:

  • karta ewidencji odpadu (KEO),
  • karta przekazania odpadu (KPO),
  • roczne zestawienie danych o odpadach składane do Marszałka Województwa.

Ewidencjonowanie odpadów to dość żmudny i wymagający uwagi proces, którego nie można pominąć. Warto pamiętać, że troska o środowisko naturalne jest naszym wspólnym obowiązkiem, a każdy przedsiębiorca musi dysponować odpowiednio wypełnianą i prowadzoną dokumentacją, gdyż za nieprzestrzeganie przepisów grożą kary.

Ze względu na konieczność bieżącego wypełniania wszystkich dokumentów, które stanowią podstawę do prowadzenia ewidencji odpadów, warto skorzystać z usług profesjonalistów i powierzyć pieczę nad dokumentacją firmie zajmującej się prowadzeniem ewidencji odpadów, przygotowywaniem sprawozdań, przygotowywaniem niezbędnych wniosków oraz świadczeniem usług doradczych z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami ochrony środowiska.