terminale przeładunkowe

Firmy świadczące usługi transportowe na rzecz zakładów przemysłowych dbają o terminową realizację dostaw. Korzystanie ze standardowego transportu drogowego nie zawsze jest możliwe i polecane, między innymi ze względu na negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Dlatego z pomocą przychodzą terminale przeładunkowe, które odgrywają bardzo ważną rolę przy zaopatrywaniu zakładów przemysłowych w niezbędne surowce.

Czym są terminale przeładunkowe?

Poprzez terminale przeładunkowe należy rozumieć miejsce wyposażone w specjalne sprzęty przeładunkowe i przeznaczone do magazynowania jednostek intermodalnych. „W praktyce oznacza to, że towar z jednego środka transportu zostaje przeładowany do innego, zwykle bardziej przyjaznego środowisku naturalnemu” – wyjaśnia pracownik firmy KREX Sp. z o.o.

Terminale przeładunkowe – jak wspierają działalność zakładów przemysłowych?

Terminale przeładunkowe odgrywają istotną rolę w kilku aspektach. Dzięki rozbudowanym centrom dystrybucyjnym możliwe jest usprawnienie transportu. Pozwala to na znacznie szybszą realizację zleceń – surowce niezbędne w branży przemysłowej docierają
w wyznaczonym terminie, bez ryzyka przesunięć czasowych dostaw i bez obaw o przestoje.

Możliwość skorzystania z terminali przeładunkowych przekłada się jednocześnie na mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Zmiana środka transportu z drogowego na przykład na kolejowy pozwala m.in. na ograniczenie emisji spalin itp.

Kolejna korzyść to mniejsza zależność transportu od warunków atmosferycznych. Przekłada się to – ponownie – na terminowość dostaw surowców.

Liczba, położenie i możliwość przeładunkowa ma znaczenie

Nie wystarczy posiadać terminale przeładunkowe, aby usługi transportowe świadczyć jeszcze sprawniej. Istotną rolę odgrywają również takie czynniki jak:

  • liczba terminali przeładunkowo-dystrybucyjnych – im ich więcej, tym szybszy może być transport,
  • położenie terminali przeładunkowych – dobrze, jeśli znajdują się z dala od zamieszkanych terenów i charakteryzują się lokalizacją odpowiednią dla danej formy transportu,
  • możliwości przeładunkowe – im są większe, tym transport można realizować na znacznie większą skalę.

Jeżeli więc poszukujesz firmy świadczącej usługi transportowe, zwróć uwagę na wyżej wymienione aspekty. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że zamawiany towar dotrze na czas. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych przestojów w zakładzie przemysłowym.