Rodzaje betonów

Branża budowlana nie mogłaby obejść się bez betonu. Materiał należy do jednych z najczęściej stosowanych, co wynika z jego cennych właściwości – przede wszystkim wytrzymałości i odporności na trudne warunki atmosferyczne. Kolejną zaletą jest możliwość nadawania wykonywanym z niego elementom różnego rodzaju kształtów. Co więcej, możliwe jest wiercenie w betonie, pod dowolnym kątem i na dużą głębokość. Obecnie, mieszanki betonowe podlegają częstym modyfikacjom, co pozwala na jeszcze większe rozszerzenie ich zastosowania. Z jakimi rodzajami najczęściej można się spotkać?

Podstawowe informacje o betonie

Opisywany materiał powstaje w wyniku połączenia ze sobą cementu, wody oraz kruszywa. Pierwszy składnik pełni rolę spoiwa, drugi umożliwia uzyskanie pożądanej konsystencji, zaś trzeci stanowi wypełniacz. Możliwa jest także obecność różnego rodzaju dodatków, które mają zapewnić pożądane cechy. Jakość składników oraz ich proporcje decydują o jakości samego materiału, jego wytrzymałości na ściskanie oraz zastosowaniu. Parametrem, który dostarcza nam informacji na ten temat jest klasa betonu. W skrócie można powiedzieć, że im więcej spoiwa i mniej wody, tym mieszanka jest mocniejsza, a jej klasa wyższa, co przekłada się na większą ilość czasu potrzebnego na wiercenie w betonie.

Z jakimi rodzajami betonu można się spotkać?

Podstawowa klasyfikacja dotyczy podziału ze względu na ciężar objętościowy. W tym przypadku wyróżniamy następujące rodzaje.

  • Beton lekki – ciężar objętościowy mieści się w przedziale od 800 do 2000 kg/m3. Jego właściwości wynikają z wykorzystania lekkich kruszyw jako wypełniacza, takich jak agloporyt czy keramzyt. Ten rodzaj betonu znajduje zastosowanie podczas wykonywania elementów ściennych i stropowych. Bywa używany także jako podkład lub do wyrównywania powierzchni.
  • Beton zwykły – mieści się w przedziale od 2000 do 2600 kg/m3. Jest to materiał najczęściej używany na budowie, podczas tworzenia fundamentów, wznoszenia ścian w piwnicach oraz budowania stropów. Jako kruszywo, najczęściej pojawia się piasek i żwir lub kamień bazaltowy. Materiał znajduje zastosowanie również przy produkcji elementów wyróżniających się wysoką izolacyjnością cieplną.
  • Beton ciężki – w tym przypadku ciężar objętościowy przekracza 2600 kg/m3. Jako kruszywo występują dodatki stalowe, barytowe lub manganowe. Taki materiał jest używany wszędzie tam, gdzie potrzebna jest ochrona przed promieniowaniem jonizującym, ze względu na możliwość jego częściowej absorpcji. Spotkamy go zatem w szpitalach oraz elektrowniach atomowych.

Warto zaznaczyć, że istnieje wiele rodzajów opisywanego materiału, w zależności od wybranej klasyfikacji. Wiercenie w betonie może jednak zostać przeprowadzone niezależnie od typu powierzchni.