Magazyny są w przedsiębiorstwie elementem kosztotwórczym. Wiadomo – utworzenie i obsługa magazynu kosztują. Dodatkowo, w wielu przypadkach, w wyrobach przetrzymywanych w magazynach zamrożony jest całkiem spory kapitał. Dlatego tak ważne jest sprawne zarządzanie nimi. Idealnym narzędziem wydaje się być odpowiedni system komputerowy. Czy jednak zdecydować się na darmowy system, czy wybrać dokładny system skrojony na miarę rzeczywistych potrzeb i specyfiki firmy?

Programy magazynowe oferują różne możliwości. Te najprostsze są komputerowymi odpowiednikami papierowych kartotek magazynowych, są to właściwie arkusze kalkulacyjne wykorzystywane do zapisu stanów magazynowych. Nietrudno sobie wyobrazić, że w codziennym użytkowaniu to rozwiązanie dość uciążliwe, wymaga bowiem systematycznego i niemal ciągłego ręcznego wpisywania danych. To zaś skutkuje przedłużeniem procedur magazynowych (przyjęcia, wydania towaru, przesunięć wewnętrznych) i niestety zwiększa ryzyko popełnienia błędu. Dobrym wyjściem jest zastosowanie specjalistycznego oprogramowania magazynowego.

Oprogramowanie specjalnie dla magazynu

Oprogramowanie do zarządzania magazynami, określane skrótem WMS, to specjalistyczne oprogramowanie wspomagające procesy i operacje magazynowe. Programy magazynowe realizują takie funkcje jak przyjęcie na magazyn, przesunięcia wewnątrzmagazynowe, wydanie towaru, lokalizacja towaru. Mogą pracować poprzez różne interfejsy – przenośne komputery, czytniki kodów paskowych kodów 3D, znaczników radiowych. Dobre systemy magazynowe współpracują również z innymi systemami informatycznymi firmy – finansowo-księgowymi, zakupowymi, płatniczymi czy e-commerce.

Oszczędzają czas i pieniądze

Jakie korzyści przynosi stosowanie systemów WMS? Przede wszystkim oszczędza czas przeznaczany na konkretne operacje magazynowe, poprawiając w ten sposób – nawet bardzo znacząco – wydajność pracy magazynu. Wszelkie operacje, zarówno standardowe, jak i niektóre nietypowe, mogą być w ten sposób realizowane znacznie szybciej. Dodatkowo – w przypadku firm produkcyjnych – odpowiednio skonstruowany system WMS może poprawiać płynność działania magazynu, ograniczając koszty związane ze zbyt długim magazynowaniem wyrobów czy surowców.