e-rezydencja

Spotkałeś się z pojęciem e-rezydencji i zastanawiasz się, czym różni się od rezydencji? W tym artykule znajdziesz odpowiedź na to pytanie! Wyjaśniamy, czym jest rezydencja podatkowa, kto może uzyskać rezydencję innego kraju UE oraz czym jest e-rezydencja!

Czym jest rezydencja podatkowa?

Rezydencją podatkową nazywamy miejsce na świecie, w którym rozliczane są podatki danej osoby fizycznej. Do rozliczania się w danym miejscu nie jest wymagane obywatelstwo, a jedynie zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika do celów podatkowych. Wydawane jest ono przez organ administracji, właściwy dla miejsca zamieszkania danego podatnika.

W praktyce wygląda to następująco: osoba mieszkająca w Polsce jest zazwyczaj rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej – bez względu na to, czy posiada obywatelstwo naszego kraju, czy nie. W ustalaniu rezydencji podatkowej najważniejsze jest bowiem faktyczne miejsce zamieszkania.

Wszystkie podatki takiej osoby odprowadzane są do stosownego Urzędu Skarbowego, a potem do skarbu państwa, bez względu na to, w oparciu o jaką formę zatrudnienia otrzymuje przychody.

Jak uzyskać rezydencję innego kraju UE?

Każda osoba posiadająca obywatelstwo kraju członkowskiego Unii Europejskiej może zostać rezydentem innego kraju należącego do UE. Wystarczy, że posiada dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie terytorium danego kraju (np. umowę najmu lokalu). W celu uzyskania rezydencji należy zapoznać się z informacjami na temat tego, jakie wnioski i do jakiego organu administracji należy złożyć. Można także skorzystać z usług kancelarii zajmującej się międzynarodowym prawem podatkowym, takiej jak Thompson&Stein.

Czym jest e-rezydencja?

Pojęcie e-rezydencji dotyczy rezydencji Estonii, która jest najbardziej zdigitalizowanym państwem na świecie. Obywatele Estonii znakomitą część spraw urzędowych i administracyjnych mogą załatwiać online. Nie oznacza to jednak, że wystarczy skorzystać z programu e-rezydencji, by stać się rezydentem podatkowym bądź rezydentem Estonii. Część, do której dostęp mają obcokrajowcy, pozwala jedynie na zdalne zarejestrowanie firmy na terenie Estonii oraz elektroniczne podpisywanie dokumentów (także tych finansowych) oraz umów z kontrahentami (o ile kontrahenci także posiadają dostęp do estońskiej e-administracji). Więcej informacji o tym, czym jest e-rezydencja i jakie przynosi korzyści można uzyskać na stronie Thompson&Stein.

Podsumowanie

E-rezydencja i rezydencja to dwa zupełnie różne od siebie pojęcia. Jedno dotyczy tego, gdzie dana osoba jest zobligowana do opłacania podatków, a drugie jest nazwą programu administracji państwowej i rozwiązania technologicznego.