rekuperator

Osoby, które decydują się na budowę domu energooszczędnego lub pasywnego automatycznie decydują się na wybór wentylacji mechanicznej, która zapewnia odzysk ciepła i jednocześnie zniwelowanie mostków termicznych, dzięki możliwości zastosowania np. stałej stolarki okiennej, bez otwieranych skrzydeł, gdyż nie ma konieczności wietrzenia tradycyjną metodą. Jednak, aby wentylacja działała efektywnie, była korzystna dla zdrowia, a jednocześnie energooszczędna konieczne jest wybranie odpowiedniego rekuperatora. Zatem, na co warto się zdecydować?

Rekuperatory z wymiennikiem krzyżowym – jakie są ich zalety i wady

Pierwszym spośród wymienników ciepła, jaki można zastosować jest krzyżowy. Tutaj płyty aluminiowe, stalowe lub wykonane z tworzywa sztucznego są ustawione prostopadle względem siebie. Strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego są od siebie oddzielone. Do powietrza nawiewanego przenika jednak ciepło z wywiewanego. Efektywność tego wymiennika mieści się w granicach 50-70%. Wadą tego rozwiązania jest możliwość oszronienia się wymiennika już przy temperaturze minus dwóch stopni, co powoduje, że wentylacja mechaniczna nie może działać efektywnie. Oczywiście takie wymienniki mają również istotną zaletę, gdyż są najtańszym rozwiązaniem na rynku i mimo wszystko zapewniają znaczącą oszczędność energii cieplnej.

Rekuperatory z wymiennikiem obrotowym – ryzyko mieszania się brudnego i czystego powietrza

Rekuperacja z wymiennikiem obrotowym może mieć efektywność od 70 do 85%, zatem znacznie wyższą niż w przypadku wymienników krzyżowych. Jednak w jednej kwestii może okazać się wadliwa. W przypadku krzyżowych wymienników nie ma możliwości mieszania się brudnego i czystego powietrza, natomiast modele wyposażone w wirnik bywają nieszczelne. Oczywiście istnieją systemy, gdzie filtry stosuje się również na nawiewnikach, co może ograniczyć przedostawanie się do pomieszczeń nieprzyjemnych zapachów. Przewaga wymiennika obrotowego nad krzyżowym jest za to w kwestii oszronienia urządzenia, gdyż w tym przypadku takie zjawisko występuje sporadycznie, a więc spadek temperatury nie ma wpływu na efektywność działania rekuperacji.

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym – najnowsza generacja urządzeń

Najbardziej obecnie popularne są systemy rekuperacji z wymiennikiem przeciwprądowym oraz spiralno-przeciwprądowym. Tutaj płyty ułożone są równolegle względem siebie zatem powietrze przepływa w dwóch kierunkach. Taka budowa wymiennika zapewnia efektywność działania wentylacji nawet na poziomie 95%. Oczywiście rekuperatory z takimi wymiennikami należą do najdroższych zwłaszcza, jeśli decydujemy się jeszcze na dodatkowe rozwiązania zwiększające komfort, takie jak najwyższej klasy filtry, które dedykowane są dla alergików, czy też zaawansowane systemy regulacji mocy nawiewu. Wybór wyspecjalizowanych filtrów ma wiele zalet, jednak tutaj należy pamiętać o tym, że im dokładniejsze jest filtrowanie, tym częściej trzeba je czyścić, a także wymieniać. Tutaj również jest pole do popisu dla producentów rekuperatorów z wymiennikami przeciwprądowymi, gdyż mogą być one wyposażone w sygnalizację informującą o stopniu zanieczyszczenia filtra, bądź konieczności jego wymiany. Jeśli chodzi o regulację mocy, to obecność programowania ręcznego może być przydatna w sytuacji częstych wyjazdów. Wtedy wymianę powietrza można ustawić na najniższe dopuszczalne przez producenta wartości, a więc oszczędza się na energii elektrycznej, w sytuacji, gdy nie przebywa się w domu.

Rekuperatory z wymiennikiem entalpicznym – doskonały wybór przy problemie zbyt suchego powietrza

Czasami powietrze w pomieszczeniach jest bardzo suche. Bywa tak w biurach, gdzie jednocześnie pracuje wiele urządzeń, a także w domach. Oczywiście związane jest to także z panującą aurą. W zimie mamy do czynienia z przesuszonym powietrzem, które niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie i może prowadzić do wystąpienia dolegliwości takich jak np. bóle głowy. Można temu zapobiec decydując się na wentylację z wymiennikiem entalpicznym, który działa analogicznie do przeciwprądowego, ale dodatkowo jest w stanie odzyskiwać część wilgoci z powietrza wywiewanego do nawiewanego. Jego efektywność może wahać się od 85-90%, jeśli chodzi o sam odzysk ciepła.

Rekuperacja niewątpliwie korzystnie wpływa na nasze zdrowie, a także na oszczędność energii potrzebnej do ogrzania budynku. Wybór wymiennika ciepła zastosowanego w rekuperatorze należy dostosować do własnych potrzeb, a także wymogów, jakie stawia się przy budowie obiektów energooszczędnych i pasywnych. uperatora. Zatem, na co warto się zdecydować?