wywiercenie studni

Studnia głębinowa to doskonałe źródło dodatkowej wody na działce. Jest również wykorzystywana, jako główne źródło w domach, gdzie nie ma dostępu do miejskiego wodociągu. Jednak na przestrzeni lat pojawiło się wiele fałszywych informacji na temat tego rozwiązania. Sprawdźmy, co jest faktem, a co mitem na temat studni głębinowych.

Nie wszędzie można wykopać studnię głębinową – fakt

Studnie głębinowe są często ratunkiem i alternatywą dla miejskiego wodociągu, gdy podłączenie do niego nie jest możliwe. Jednak należy mieć na uwadze, że nie wszędzie jej wywiercenie będzie możliwe. Zanim zdecydujemy się na wykopanie studni głębinowej, warto sprawdzić grunt. Najważniejsze w przypadku odwiertów jest określenie głębokości, na której znajduje się woda. W niektórych przypadkach, gdy warstwa wodonośna jest bardzo głęboka, opłacalność inwestycji jest wątpliwa, a jej koszty mogą być ogromne. Dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnych firm, które oferują badania geologiczne gruntu. Na ich podstawie określa się najlepsze miejsce do wykonania studni głębinowej. Decydując się na taką inwestycję, warto wybierać doświadczone w tej dziedzinie firmy, takie jak firma wiertnicza FHU Daniel.

Woda ze studni głębinowej nie jest zdatna do picia – mit

Studnie głębinowe wyposażane są w specjalne filtry uzdatniające wodę. W zależności od rodzaju cieczy w danej lokalizacji, głębokości studni oraz jej przeznaczenia możliwe jest zastosowanie wielu różnorodnych filtrów. Należy jednak mieć na uwadze, aby dokonywać regularnego sprawdzania stanu jakości wody pozyskiwanej ze studni głębinowej, jeśli chcemy mieć pewność, że jest zdatna do picia. Warto analizy składu dokonywać przynajmniej raz w roku, a w szczególności należy je przeprowadzać zaraz po wykonaniu odwiertu. Pozwala to na wybranie najlepszej metody na uzdatnienie wody pozyskiwanej ze studni głębinowej.

Trzeba mieć pozwolenie na wywiercenie studni – fakt

Wiercenie studni głębinowej obarczone jest wymogami prawnymi. W zależności od rodzaju kopanej studni, obowiązki prawne będą się od siebie różnić. W przypadku, gdy studnia głębinowa będzie mieć głębokość do 30 metrów, a jej średnia roczna wydajność wyniesie do 5m³ na dobę, wtedy chęć wykonania studni głębinowej w danej lokalizacji należy zgłosić w odpowiednim urzędzie gminy. Natomiast w przypadku przekroczenia tych parametrów konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodno prawnego. W przypadku zlekceważenia przepisów narażamy się na wysokie kary pieniężne oraz konsekwencje prawne.