przewierty sterowane

Na terenach silnie zurbanizowanych, z gęstą siecią wodociągów i kanalizacji, liniami energetycznymi, wykonanie wykopu metodami tradycyjnymi może być niemożliwe. Przeszkodą będzie istniejąca zabudowa. Jak obejść ten problem? Rozwiązaniem jest zastosowanie najnowszych technologii bezwykopowych. W szczególności najlepszej technologii tego rodzaju, jaką są przewierty sterowane.

Dlaczego powinienem zdecydować się na przewierty sterowane a nie wykonać wykop inną metodą?

Przewierty sterowane (przewierty HDD, przewierty horyzontalne)  to nowoczesna i skuteczna metoda drążenia tuneli. Nie wymaga wykonywania wykopów. Jej podstawowe zastosowanie to instalowanie rur przesyłowych pod ziemią, choć można używać jej także w innych celach.

Dobrym przykładem takiego alternatywnego zastosowania przewiertów HDD jest wykonywanie przewiertów pod kanalizację grawitacyjną. W sprzyjających warunkach możliwe jest to nawet wtedy, gdy spadki terenu wynoszą powyżej 0,4%.

Najważniejsze zalety tej technologii to:

  • wysoka dokładność wykonania,
  • minimalny wpływ na otoczenie ( przewierty sterowane to technologia przyjazna środowisku),
  • oszczędność czasu i środków,
  • prosta realizacja,
  • łatwe pokonywanie przeszkód terenowych,
  • brak konieczności odtwarzania powierzchni po zakończeniu prac,
  • większa efektywność w porównaniu z tradycyjną metodą odkrywkową.

Jak wykonuje się przewierty sterowane?

Sterowane przewierty horyzontalne (od ang. HDD – Horizontal Directional Drilling) są szybkie, przyjazne dla środowiska i oszczędne. Umożliwiają one pokonywanie takich przeszkód jak:

  • drogi,
  • cieki wodne,
  • torowiska dla pojazdów szynowych.

Wykonanie przewiertu HDD odbywa się w trzech zasadniczych etapach.

Przewiert pilotażowy

W pierwszym etapie wykonywania przekopu sterowanego należy wykonać przewiert pilotażowy. Biegnie on od maszyny w kierunku komory końcowej.

W czasie całego procesu wiercenia przewiert pilotażowy jest nieustannie monitorowany. Ciągła kontrola sprawowana jest za pomocą specjalnego systemu nawigacyjnego. Monitorowanie przekopu w trakcie jego drążenia umożliwia jego korygowanie w razie potrzeby. Korekty tej dokonuje się wtedy za pomocą odpowiedniej płetwy nawigacyjnej.

Rozwiercenie wykonanego przewiertu pilotażowego

Kiedy przewiert pilotażowy jest już wykonany i wstępnie zabezpieczony, należy go poszerzyć. Wykonuje się to za pomocą specjalnych urządzeń, tak zwanych rozwiertaków, których średnica jest dopasowana do szerokości, jaką ma finalnie osiągnąć wdrożony przez nas przekop. Należy pamiętać o tym, że szerokość ta musi ściśle odpowiadać średnicy rury, która ma biec przekopem.

Na tym etapie prac urobek jest stale wypłukiwany. Powstający tunel jest stabilizowany za pomocą specjalnego materiału – bentonitu.

Rozwiercanie, jeśli jest taka potrzeba, należy powtórzyć kilkukrotnie, aż do osiągnięcia zamierzonego celu.

Przeciągnięcie rury przez gotowy przekop.

Ostatnim etapem prac jest przeciągnięcie rur przez gotowy przekop. W tym celu do wydrążonego tunelu wprowadzona jest żerdź z dołączonym dzwonkiem. Do żerdzi tej doczepiana jest rura. Specjalna maszyna przeciąga żerdź (która ciągnie za sobą rurę) od otworu początkowego do końcowego przekopu ).

Poszukujesz partnera, który wykona przewierty horyzontalne pod Twoją instalację? Dobrze trafiłeś!

Jak zapewnić sobie wykonanie idealnego przewiertu sterowanego pod instalację? Należy nawiązać współpracę z partnerem, gwarantującym stosowanie najnowszych maszyn i technologii. Tylko nowoczesne systemy pomiarowe i sterujące zagwarantują to, że trajektoria wykonanego przewiertu sterowanego będzie idealnie pokrywała się z zaprojektowaną przez nas trasą przebiegu instalacji.

Współpraca z rzetelnym i solidnym partnerem gwarantuje również terminowe, efektywne i optymalne kosztowo wykonanie prac ziemnych. Gdzie szukać takiego partnera? Tylko w firmie Fumar!

Oferujemy usługi w zakresie wykonywania przewiertów sterowanych w każdym terenie (od gęsto zabudowanego terenu miejskiego po dziki teren zielony, który szkoda byłoby niszczyć pracując tradycyjną metodą odkrywkową).

Używamy wysokiej jakości wiertnic Vermeer D 36-50, współpracujących z systemem monitorowania SUBSITE. Z nim kontrolujemy głębokość wiercenia aż do 6 metrów!

Skontaktuj się z nami, aby nawiązać współpracę lub poznać niezobowiązującą wycenę! www.fumar.com.pl