procedury restrukturyzacyjnej

Procedury restrukturyzacyjne stanowią obecnie największą alternatywę dla upadłości firmy. Opierają się przede wszystkim na różnych działaniach, służących wydajności oraz sprawności funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa. Procedury restrukturyzacyjne wdrażane są zazwyczaj w krytycznych momentach działalności spółki; kiedy jest ona niewypłacalna lub zagrożona niewypłacalnością. Jak zatem przebiegają procedury restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne polega na wdrożeniu różnego rodzaju zmian w aktywach, strukturze firmy, a także formie i sposobach jej zarządzania. Na czym dokładnie polega i jakie jego rodzaje możemy wyróżnić?

Pozasądowa restrukturyzacja spółki

Pierwszą, najczęściej przeprowadzaną procedurą restrukturyzacyjną jest pozasądowa restrukturyzacja spółki. Jest to postępowanie o zatwierdzeniu układu polegające na zatwierdzeniu przez sąd układu z wierzycielami.

Takie działanie jest niezwykle korzystne i w sposób efektowny broni firmę przed upadłością; razem bowiem z wydaniem postanowienia uruchomiona zostaje ochrona dłużnika. Postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu, a zajęcia w zawieszonych postępowaniach egzekucyjnych zostają uchylone. Co bardzo ważne dla funkcjonowania firmy, następuje brak możliwości wszczęcia nowych postępowań.

Postępowanie układowe

Kolejną formą procedury restrukturyzacyjnej będzie postępowanie układowe, w którym układ zawierany jest po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzycieli. Po jego otwarciu następuje zawieszenie już toczących się postępowań, a także uniemożliwione zostaje wszczęcie nowych.

Jeśli wobec twojej firmy prowadzone są już liczne postępowania egzekucyjne ratunkiem przed upadłością będzie wdrożenie omawianego postępowania. Pomoże w tym renomowana firma Marshal Lion Consulting.

Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe jest natomiast formą postępowania układowego, w którym zawieszone zostają postępowania egzekucyjne, dotyczące wierzytelności.

Polecane jest spółkom, będącym we wstępnej fazie kryzysu finansowego, wobec których dopiero zaczynają się pierwsze działania komornicze, a widmo upadku jest dość oddalone.

Pamiętajmy jednak, że aby zawrzeć układ w uproszczonym trybie suma wierzytelności spornych nie może przekraczać 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie sanacyjne

Na końcu warto wspomnieć o najbardziej skomplikowanej procedurze restrukturyzacyjnej, jaką jest procedura sanacyjna. Korzystają z niej przed wszystkim firmy, znajdujące się w poważnym kryzysie finansowym. Ma ona głównie na celu poprawę sytuacji ekonomicznej i przywrócenie zdolności do wykonywania zobowiązań oraz ochronę przed grożącą egzekucją komorniczą.