skład pompy

Pompy ciepła są urządzeniami grzewczymi, które wykorzystują energię cieplną zawartą w naturalnych pokładach gruntu, wody czy powietrza. Zasada ich działania opiera się na klasycznych przemianach fizycznych – parowaniu, sprężaniu, skraplaniu i rozprężaniu. Pompa ciepła działa wówczas, gdy do napędu sprężarki dostarczana jest odpowiednia ilość energii elektrycznej.

Źródło górne i dolne

Elementy wchodzące w skład pompy ciepła tworzą zamknięty układ, w środku którego znajduje się ekologiczny czynnik roboczy. Podlega on cały czas przemianom z postaci ciekłej na gazową i odwrotnie. Tym samym powoduje przepływ energii cieplnej z dołu do góry. Dolnym źródłem energii jest np. woda, powietrze czy grunt. Źródło górne to z kolei instalacja grzewcza. W parowniku, a więc wymienniku ciepła czynnik roboczy np. mieszanina cieczy i gazu ulega odparowywaniu. W ten sposób odbiera energię cieplną ze źródła dolnego. Potem czynnik zostaje zassany w formie pary o niskim ciśnieniu do sprężarki. Tam rośnie jego ciśnienie i temperatura.

Skraplacz i jego rola w pracy pompy ciepła

Kolejnym elementem wspomnianego obiegu, gdzie trafia czynnik w formie gazowej jest urządzenie zwane skraplaczem. Gorący, sprężony czynnik oddaje tam energię cieplną do źródła górnego, co powoduje jego skroplenie. Podczas drogi do parownika czynnik trafia na zawór rozprężny. To ostatni element, który zamyka cały obieg termodynamiczny. Jego zadaniem jest racjonowanie ilości czynnika, który trafia do parownika. Towarzyszy temu obniżenie ciśnienia i temperatury czynnika. Tym samym czynnik krąży w danym obiegu termodynamicznym, zapewniając ciągłość i cykliczność pracy danej pompy ciepła.

Rodzaje pomp ciepła

Dobry wybór pomp ciepła znajdziemy przykładowo w ofercie sklepu internetowego 499.pl. Popularnym rodzajem pomp są te typu solanka-woda. Ponadto wyróżnia się pompy typu powietrze-woda oraz woda-woda. Każda z nich działa w oparciu o taką samą zasadę, a więc w obiegu górnego źródła. Wykorzystują one wodę jako medium grzewcze w źródle górnym. Różnią się natomiast medium oraz źródłem energii wykorzystywanym w źródle dolnym, a więc obiegu, który dostarcza energię do pompy. Pompy typu woda-woda wykorzystują podziemne cieki wodne jako dolne źródło energii. Pompy powietrze-woda sięgają po powietrze, a urządzenia typu solanka-woda wykorzystują skumulowaną w ziemi energię słoneczną. Obecnie stosuje się wszystkie trzy rodzaje pomp ciepła. Każdy z nich ma przy tym swoje wady i zalety oraz zwolenników i przeciwników.