Projektowanie konstrukcji hal stalowych jest zadaniem trudnym, skomplikowanym i wymagającym. W projekcie i wykonaniu trzeba pogodzić ze sobą zarówno oczekiwania inwestora, jak i względy bezpieczeństwa, warunki i możliwości materiału oraz zasady konstrukcji i wznoszenia tego rodzaju obiektów. Jak przebiega konstrukcja hal stalowych? Na czym ona polega? Oto najważniejsze zagadnienia.

Pierwszy etap

Pierwszym etapem musi być poznanie potrzeb i oczekiwań inwestora wobec planowanej hali stalowej. Jakie ma być jej przeznaczenie? Jakie zadania ma pełnić? Jakie strefy będą w niej aranżowane? To wszystko wpływa na jej ostateczny wygląd, jej gabaryty oraz rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych.

Tu rozpoczyna się drugi etap, czyli dostosowanie i optymalizacja konstrukcji do przeanalizowanych i omówionych wcześniej potrzeb. Dobierany jest najlepszy rozstaw słupów, odpowiednie rozwiązanie techniczne, dopasowywana jest obudowa ścian i dachu hali.

Główna konstrukcja

Najważniejszych elementem jest odpowiednie opracowane głównej konstrukcji hali stalowej. Chodzi przede wszystkim o to, by była ona stabilna, bezpieczna i funkcjonalna. Najczęściej składają się na nią ramy blachownicowe spawane. Są to ramy o przekrojach dwuteowych. Mogą odznaczać się zmienną wysokością środnika, czasem zaś ta wysokość jest taka sama. Do tego dochodzą też profile gorącowalcowane. Ważnym elementem są również różnego rodzaju usztywnienia. Ich prawidłowy dobór opiera się przede wszystkim na obliczeniach statycznych.

Dach i ściany

Do przygotowania szkieletu dachu i ścian hali stalowej wykorzystywane są specjalne elementy konstrukcyjne. Szkielet dachu może być wykonywany z ocynkowanych kształtowników giętych na zimno. To kształtowniki typu „Z”. Bardzo ważne jest, by kształtowniki te zostały wykonane ze stali o odpowiedniej wytrzymałości. W procesie projektowania przekroje elementów, rodzaje czy gatunek stali powinny być dobierane indywidualnie, w oparciu o wyliczenia i szacunki. Dach jest bardzo istotnym elementem, stąd też tak ważne jest jego odpowiednie zabezpieczenie. Zamiast wspomnianej stali o podwyższonej wytrzymałości można też wykorzystać kratownice stalowe, które wykonane są z profili gorąco walcowanych.

Jako element szkieletu ścian wykorzystuje się głównie ocynkowane kształtowniki stalowe gięte na zimno, takie jak kształtowniki typu Z i C lub walcowane profile typu ceowniki lub rury kwadratowe.

Konstrukcja hal stalowych polega więc na odpowiednim dopasowaniu na początek projektu do oczekiwań i potrzeb inwestora oraz do funkcji, jaką hala ma pełnić w przyszłości. W drugiej kolejności należy odpowiednio zoptymalizować założenia konstrukcyjne względem oczekiwań i wymogów bezpieczeństwa. Bardzo istotną kwestią jest też prawidłowe dobranie odpowiednich elementów, które będą stanowiły szkielet główny hali oraz szkielety ścian i dachu. Ostatnim etapem zaś, jest odpowiednie dopasowanie materiału na pokrycie dachu i ścian wykonanej konstrukcji szkieletowej hali.

Artykuł został przygotowany przez firmę CoBouw Polska polsko – holenderską spółkę budowlaną, która specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów przemysłowych (hale stalowe, hale produkcyjne, sortownie i przechowalnie warzyw i owoców).