Przemysł kosmetyczny nieustannie rozwija się, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Obecnie możemy obserwować rozkwit zarówno firm kosmetycznych z wieloletnią tradycją, jak i powstawanie  nowych marek z preparatami upiększającymi.

Wraz z rozwojem tej branży pojawiają się też nowe regulacje prawne. W tym artykule zostanie bliżej przedstawiona norma ISO 22716, która obowiązuje w tym przemyśle już od dłuższego czasu.

Czego dotyczy norma ISO 22716? (http://www.bureauveritas.pl/services+sheet/certyfikacja-iso22716)

Ta norma ISO to dokument określający dobre praktyki produkcji. W praktyce często używa się skrótu GMP od angielskiego Good Manufacturing Practices. Norma ta przeznaczona jest dla producentów wyrobów kosmetycznych i ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo ich stosowania. Wytyczne normy określają zasady higieny podczas procesu produkcji i kontrolowania jakości wyrobu. Poza tym norma ISO 22716 stawia też wymagania w zakresie magazynowania i dystrybucji kosmetyków. W dokumencie znajdziemy też wytyczne dla urządzeń używanych podczas produkcji oraz pomieszczeń, w których może się odbywać. Bardzo ważnym zagadnieniem są wymogi dotyczące samych surowców, opakowań gotowych produktów oraz gospodarki odpadami. GMP posiada też zapisy nie dotyczące bezpośrednio produkcji, ale np. w zakresie postępowania reklamacyjnego. Bardzo ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw, więc zasady ISO 22716 określają też warunki współpracy z podwykonawcami.

Dlaczego warto wdrożyć dobre praktyki produkcji kosmetyków?

Wdrożenie normy ISO 22716 oznacza nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa produkowanych kosmetyków, ale też ciągłe doskonalenie organizacji. Przekłada się to na szybszy rozwój oraz zwiększenie przychodów firmy. Przedsiębiorstwo, które posiada certyfikat ISO 22716 może też liczyć na poprawę jego wizerunku zarówno wśród klientów, jak i kontrahentów. Poprawa efektywności procesów zachodzących w firmie prowadzi natomiast to obniżenia kosztów oraz ryzyka wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu używania kosmetyków.

Zapisz