jak-zapewnic-wystarczajaca-liczbe-natryskow-na-basenie

Każdy basen powinien posiadać pomieszczenie natryskowe, w którym użytkownicy obiektu będą mogli umyć się przed i po skorzystaniu z niego. Co należy brać pod uwagę podczas jego wyposażania w natryski?

Kwestie prawne

Nie istnieją żadne regulacje prawne określające jak wiele kabin natryskowych powinno znajdować się na basenie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie reguluje natomiast wiele innych istotnych kwestii, między innymi powierzchnie i wymiary kabiny natryskowej w zależności od jej rodzaju:

  • Kabina natryskowa niezamknięta powinna mieć powierzchnię co najmniej 0,9 m2 oraz szerokość co najmniej 0,9 metra
  • Kabina natryskowa zamknięta powinna mieć powierzchnię co najmniej 1,5 m2 oraz szerokość co najmniej 0,9 metra, a także powinna być wyposażona w wentylację mechaniczną wywiewną
  • Kabina natryskowa zamknięta przystosowana do wykorzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny mieć powierzchnię co najmniej 2,5 m2 oraz 1,5 metra szerokości, a także powinna posiadać wentylację mechaniczną wywiewną oraz urządzenia umożliwiające korzystanie z niej przez osobę niepełnosprawną

Przy kabinach natryskowych powinna znajdować się kabina ustępowa. Ilość kabin ustępowych uzależniona jest od ilości natrysków – zgodnie z przepisami jedna kabina ustępowa powinna przypadać na dziesięć natrysków. –Kolejną istotną kwestią wpływającą na ilość kabin jest zachowanie odpowiednich odstępów między nimi – mówi specjalista firmy SanipolZgodnie z przepisami odległości między kabinami umieszczonymi naprzeciwko siebie powinna wynosić minimum 1,3 metra. Jeśli w pomieszczeniu natryskowym kabiny ustawione są w jednym rzędzie, odległości między nimi a ścianą naprzeciwko powinna wynosić minimum 90 centymetrów. Chodzi o to, żeby umożliwić osobom korzystającym z natrysków bezkolizyjne przemieszczanie się po pomieszczeniu natryskowym.

Przepisy a praktyka

Poza przepisami dotyczącymi wymiarów kabin oraz wolnej przestrzeni między nimi, zarządcy basenów powinni kierować się również komfortem użytkowników basenu. Ścisłe trzymanie się zapisów prawnych może doprowadzić do sytuacji, kiedy natrysków będzie zbyt dużo jak na jeden obiekt – użytkownicy nie będą ich wykorzystywać w pełni, natomiast poruszanie się po pomieszczeniu będzie trudniejsze, szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Mniejsza liczba natrysków, a większa przestrzeń między nimi może okazać się dużo przystępniejszym rozwiązaniem. Niegdyś najpowszechniejszym rozwiązaniem były kabiny o murowanych ścianach. Obecnie odchodzi się od niego na rzeczy kabin sanitarnych z płyt, np. HPL. Są one cienkie, ale i wytrzymałe, pozwalają zaoszczędzić bardzo dużo cennego miejsca.