wskaźnik zagęszczenia gruntu

Określanie stopnia zagęszczenia gruntu podlega konkretnym zasadom i jest związane z pojęciami takimi jak wskaźnik oraz współczynnik zagęszczenia gruntu. Co to dokładnie oznacza w teorii i jak przekłada się na praktykę? Zapraszamy do lektury artykułu poświęconego tym kwestiom.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu

Wskaźnik zagęszczenia gruntu to nic innego, jak stosunek zagęszczenia istniejącego w warunkach naturalnych, do największego możliwego zagęszczenia danego gruntu. Jest on wyznaczany dla gruntów spoistych oraz niespoistych. Badanie stanowi ważną informację o poprawności wykonania robót gruntowych.

Cylinder/objętościomierz piaskowy i wodny – którą metodę badań wybrać?

Zgodnie z przyjętymi normami, wskaźnik zagęszczenia gruntu może być wyznaczony przy pomocy wciskanego cylindra bądź też objętościomierza piaskowego/wodnego.

„Metoda badań zależy od rodzaju badanego gruntu i wielkości ziaren kruszywa. W laboratoriach wyznacza się masę gruntu pobranego z cylindra oraz jego wilgotność (każda próbka powinna być zabezpieczona przed utratą wilgotności). Dodatkowo, oznacza się maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, a także wilgotność optymalną, wykonując do tego celu badanie Proctora. Porównanie gęstości objętościowej szkieletu gruntowego z budowy oraz maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego uzyskanej w laboratorium, umożliwia uzyskanie wskaźnika zagęszczenia gruntu – objaśnia ekspert grupy BARG, ogólnopolskiej sieci laboratoriów budowlanych i drogowych”.

Współczynnik zagęszczenia gruntu

Do badania gruntów niespoistych mogą posłużyć sondy dynamiczne. W oparciu o liczbę uderzeń sondy, przypadającą na 10 cm zagłębienia, da się obliczyć stopień zagęszczenia gruntu podłoża. Jest to jedno z podstawowych badań terenowych, charakteryzujące się szybkością i prostotą, bez zaangażowania dużej liczby ludzi i sprzętu. Zależnie od głębokości sondowania oraz rodzaju zagęszczenia gruntu, można zastosować sondę lekką DPL bądź średnią DPM, ciężką DPH i superciężką DPHS. Z tego względu, laboratorium prowadzące badania powinno dysponować szerokim zapleczem techniczno-sprzętowym.