Geodezja

Praca geodety sprawia, że można realizować inwestycje budowlane. To geodeta zajmie się przygotowaniem pewnych aspektów związanych z planowaną inwestycją budowlaną. Między innymi wytyczy granice czy ogrodzenie,wskaże miejsce, w którym powinien zostać osadzony budynek.

Wyznaczanie i kontrolowanie granic działki

To właśnie są jedne z najważniejszych zadań, których wykonanie można powierzyć geodecie jeszcze przed sfinalizowaniem umowy o zakupie działki. Z usług geodety należy skorzystać także w sytuacji, gdy zamierzamy na działce wytyczyć dom jednorodzinny lub inny budynek. Geodezja i kartografia w Krakowie to usługi, z których warto skorzystać również w sytuacji, gdy chcemy wyznaczyć granice działki lub ją podzielić. Z usług geodety musimy skorzystać także, gdy chcemy przekształcić działkę rolną w budowlaną.

Projektowanie domu

To również etap, który wymaga od inwestora skontaktowania się z geodetą. Oczywiście projektowaniem domu czy innego budynku zajmie się architekt. Ale do wykonania projektu będzie mu niezbędna tak zwana mapa do celów projektowych – i tutaj jest właśnie rola geodety. Mapa do celów projektowych sporządzana jest w skali 1:500. Posługując się tą mapą architekt będzie mógł zlokalizować budynek na działce. Na mapie tej zostaną również zaprojektowane przez architekta wszystkie niezbędna przyłącza mediów, między innymi przyłącze energetyczne i wodociągowe. Geodeta na działce musi się więc pojawić jeszcze zanim pojawi się na niej ekipa budowlana. Po raz kolejny geodeta pojawi się na działce już po zakończeniu budowy – konieczne jest wykonanie tak zwanej mapy powykonawczej.

Kiedy jeszcze warto zatrudnić geodetę?

Bardzo często przyczyną konfliktów sąsiedzkich jest spór o to, czy liście sąsiada już spadają na moją działkę, czy też spór o to, że sąsiad postawił płot na mojej działce. Tego typu sporne kwestie pomiędzy sąsiadami może rozstrzygnąć geodeta poprzez wytyczenie i zaznaczenie odpowiednimi znakami spornych granic działki.

Z usług geodety na pewno musimy skorzystać, gdy planujemy budowę domu czy kupno działki. Artykuł powstał przy pomocy krakowskiej firmy Wardęga-Geodezja.