oczyszczalnia ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków coraz częściej zastępują zbiorniki bezodpływowe, które potocznie nazywamy szambami, przy czym nowoczesne szamba plastikowe to dziś tanie w zakupie i montażu, bezawaryjne rozwiązania. Przydomowe oczyszczalnie ścieków to oczyszczalnie biologiczne i biologiczno-chemiczne, które możemy stosować w miejscach, gdzie zezwalają na to warunki zabudowy lub plany miejscowe, na działkach zlokalizowanych w oddaleniu od kanalizacji sanitarnej lub na działkach, na których z jakichś powodów lokalne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie wyraziło zgody na przyłączenie do sieci.

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, a liczba RLM

We wstępie opisaliśmy ogólnie, kiedy można zdecydować się na przydomową oczyszczalnię ścieków. Uściślijmy przy tym, że oczyszczalnie biologiczne decydujemy się na działkach w aglomeracjach powyżej 100 000 RLM, a na oczyszczalnie biologiczno-chemiczne na działkach, gdzie RLM przekracza wskazaną wartość. RLM (równoważna liczba mieszkańców) to liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach, które są odprowadzane z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń pochodzących z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby – tak definicja RLM brzmi według obowiązujących w Polsce przepisów.

Kwestia warunków wodno-gruntowych i montaż oczyszczalni pod ciągiem komunikacyjnym

Jak mówią nam przedstawiciele firmy EKO-BIO z Łodzi, większość osób, które rozważają montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, obawia się przede wszystkim dwóch ograniczeń: to kwestie warunków wodno-gruntowych i ciągów komunikacyjnych, które znajdują się na działce. Nowoczesne przydomowe oczyszczalnie ścieków, jak oczyszczalnie biologiczne typu EKO-BIO, mogą być montowane w warunkach wodno-gruntowych, które uznajemy za trudne, a więc na przykład na działkach, gdzie przeważającym gruntem jest glina lub poziom wód gruntowych jest wysoki. Montujemy wówczas przydomową oczyszczalnię biologiczną z przepompownią i tzw. poletkiem rozsączającym w nasypie. Warto przy tym dodać, że woda nagromadzona w przepompowni może być wtórnie wykorzystywana np. do podlewania ogrodu, a na samym nasypie możemy posadzić rośliny niskopienne, czy zbudować przyjemny dla oka skalniak. A co z ciągami komunikacyjnymi? – Jak wskazują nam specjaliści, pod pieszymi ciągami komunikacyjnymi, jak ogrodowe alejki, chodniczki, przydomowa oczyszczalnia biologiczna może być zamontowana bez problemu zawsze. Jeśli mówimy o ciągu komunikacyjnym, po którym poruszają się pojazdy, a więc najczęściej o wjeździe do garażu, wszystko zależy od masy własnej pojazdu. Jeśli masa ta jest zbyt wysoka, montaż oczyszczalni wymaga opracowania dodatkowych wzmocnień, co nie stanowi jednak problemu dla fachowców.

Na koniec warto wspomnieć, że zamontowaną oczyszczalnię biologiczną typu EKO-BIO można przenieść w inne miejsce, jeśli miejsce to będzie spełniać ogólne warunki montażu.