Zamówienia publiczne są dla przedsiębiorstwa doskonałym sposobem na pozyskanie nowych klientów oraz realizację kompleksowych zleceń, znacznie podnoszących prestiż prowadzonej firmy. Niemniej jednak, czy to z uwagi na niewielkie doświadczenie właściciela w tej materii czy też na wysoką złożoność projektu, niejednokrotnie konieczne okazuje się skorzystanie z pomocy eksperta.

Pełni on w takiej sytuacji rolę mediatora pomiędzy stronami oraz pilnuje, aby podczas procesu wyboru wykonawcy i realizacji zlecenia nie zostały naruszone jakiekolwiek zasady dotyczące współpracy pomiędzy podmiotami. Osobą taką jest najczęściej specjalista ds. zamówień publicznych.

Co należy do zadań takiego eksperta? Przede wszystkim służy on danej stronie umowy doradztwem w odniesieniu zarówno do jej obowiązków jak i przysługujących jej praw. Co więcej, może on także pomóc zleceniodawcy zainteresowanemu zorganizowaniem aukcji publicznej, który to nie posiada wystarczających informacji czy rozeznania, by zainicjować to przedsięwzięcie samodzielnie. W drugim z przypadków specjalista podpowie jak przygotować ofertę, jakie informacje w niej zawrzeć, które z kryteriów wyboru wykonawcy uznać za kluczowe oraz w jaki sposób sfinalizować zamówienie. Są to porady niezwykle istotne, jako że pozwalają w sposób właściwy przeprowadzić procedurę wyboru firmy lub osoby indywidualnej odpowiedzialnej za realizację projektu, jak również umożliwiają uniknięcie błędów tak często popełnianych przez nowicjuszy. Nie bez znaczenia okazać się mogą także posiadane przez nadmienionego eksperta informacje o sytuacjach, w których przetarg można anulować bez wyboru wykonawcy oraz działaniach jakie należy podjąć, aby odstąpienie od aukcji nie naruszyło jakichkolwiek przepisów obowiązującego obecnie prawa.

Wykonawcy mogą zaś zasięgnąć porady specjalisty do spraw zamówień publicznych w momencie, kiedy to zostaną oni wybrani jako zwycięzcy aukcji i pragną dowiedzieć się, jakie dokumenty należy przygotować, aby możliwa była finalizacja przetargu oraz podpisanie umowy o współpracę pomiędzy stronami zainteresowanymi. Pomocna okazać się może także wiedza dotycząca tak zwanych specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jak informują nas eksperci z firmy Europoint, przeprowadzającej szkolenia z zamówień publicznych, wraz ze wzrostem zainteresowania zarówno zleceniodawców jak i zleceniobiorców rzeczoną formą współpracy, wzrasta także rola specjalistów ds. aukcji publicznych, a co za tym idzie – opłacalność wykonywania rzeczonego zawodu. Jeszcze do niedawna, ekspert taki, nawet mimo swojej ponadprzeciętnej wiedzy, liczyć mógł na niewiele powyżej płacy minimalnej. Obecnie zarobki jakie osiągają osoby zatrudnione jako eksperci od przetargów publicznych są znacznie wyższe. Sięgać mogą bowiem nawet czterech-pięciu tysięcy złotych, zwłaszcza w przypadku, gdy specjalista zatrudniony zostaje przez dużą firmę na pełen etat. Służy on wtedy regularnym wsparciem przy opracowywaniu coraz to kolejnych ofert przetargowych i doradza przy wyborze wykonawców. Ma on wtedy możliwość wykonywania pracy, która jednocześnie sprawia mu przyjemność oraz jest jak najbardziej popłatna. Jeżeli więc w dalszym ciągu zastanawiamy się nad wyborem swojej drogi życiowej – opisana powyżej ścieżka może okazać się w naszym przypadku najlepszym z możliwych wyborów!