Business English

Już nie tylko praca w korporacji wymaga znajomości języków obcych. Z tego względu angielski dla firm staje się jednym z najpopularniejszych sposobów samorozwoju, który pozwala osiągnąć sukces na rynku pracy. Inwestując w edukację językową, zyskują nie tylko przedsiębiorczy i ukierunkowani na szybki sukces pracownicy, ale także pracodawcy, którzy coraz częściej zapewniają możliwość odbycia darmowych szkoleń swoim pracownikom.

Dlaczego warto inwestować szkolenia i kursy językowe dla firm?

Business English, czyli angielski biznesowy to specjalnie opracowane kursy i szkolenia dla wymagających uczestników, którzy chcą poznać specjalistyczne słownictwo branżowe oraz nauczyć się swobodnej konwersacji, która jest niezbędna na etapie nawiązywania współpracy z zagranicznymi klientami lub kontrahentami. Obecnie znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego, jest jednym z wyznaczników powodzenia na trudnym rynku pracy oraz sprawnego funkcjonowania firmy w jej otoczeniu biznesowym. Inwestując w stałe doskonalenie własnych umiejętności językowych oraz zapewniając pracownikom możliwość odbycia szkoleń z zakresu Business English, można zyskać nie tylko przewagę nad konkurencją, ale także stale piąć się po drabinie osobistego sukcesu, który może być postrzegany zarówno z puntu widzenia pracownika, jak i właściciela firmy.

Stałe dążenie do sukcesu wymaga poświęceń. Jednym z nich jest ciągły rozwój i zdobywanie nowych umiejętności, które ze względu na panujące realia wymagają doskonałej znajomości języka angielskiego. Angielski biznesowy pozwala poznać specjalistyczne słownictwo, które jest niezbędne podczas kontaktów z zagranicznymi klientami, a także uczy prawidłowego posługiwania się językiem obcym w praktyce – wyjaśnia ekspert z firmy Bradbury English School z Konstancina-Jeziornej.

Na czym polegają kursy języka angielskiego dla firm?

Kursy języka angielskiego dla pracowników i właścicieli firm, które oferują profesjonalne szkoły językowe, dopasowane są do indywidualnych potrzeb uczestniczących w nich osób. Zakres szkoleń obejmuje nie tylko słownictwo biznesowe, którym powinni posługiwać się pracownicy różnych branż, ale także zajęcia z konwersacji, które są szczególnie ważne w przypadku osób posługujących się na co dzień językiem angielskim w czasie pełnienia obowiązków zawodowych np. podczas zagranicznych delegacji. Ogromną zaletą tego typu kursów jest to, że mogą odbywać się w grupach, np. w szkoleniu może wziąć udział cały dział lub zespół oddelegowany do obsługi zagranicznych klientów i kontrahentów. W przypadku jednostek doskonałym wyborem będzie kurs indywidualny, który pomoże przygotować się do wyjazdu na delegację i objęcia stanowiska w zagranicznym oddziale firmy. Business English obejmuje także zajęcia w siedzibie firmy oraz uwzględnia edukację z zakresu etyki biznesu, która obowiązuje w różnych kręgach kulturowych, co jest niezwykle ważne nie tylko podczas stawiania pierwszych kroków w międzynarodowym biznesie.