Według obliczeń wykonanych przez Instytut Techniki Budowlanej, blisko 70% energii pobieranej przez mieszkańców danego domostwa zużywane jest na samo ogrzanie pomieszczeń i wody użytkowej. Mając na uwadze ten fakt warto zastanowić się, czy koszty uzyskania tej energii można zmniejszyć, nie rezygnując przy tym z ciepłych kaloryferów w sezonie grzewczym i nie ograniczać ilości pryszniców. Odpowiedź na to pytanie brzmi: można. Jedną z metod jest wymiana ogrzewania lokalnego w postaci kotłowni na węzeł cieplny.

Czym jest węzeł cieplny?

Węzeł cieplny co do zasady działania przypomina nieco instalację elektryczną, obecną w każdym domu. Jest to zespół urządzeń, z których pomocą możliwe jest podłączenie domowej instalacji grzewczej do zewnętrznej sieci ciepłowniczej. W ten sposób energia cieplna potrzebna do ogrzania domu pobierana jest z zewnątrz, nie zaś wytwarzana na miejscu przy wykorzystaniu energii elektrycznej lub spalania paliwa takich jak gaz. Energia cieplna dostarczana jest za pomocą czynnika grzewczego, który po pobraniu do wewnętrznej sieci ogrzewania rozdzielany jest do poszczególnych jej gałęzi. Węzeł cieplny wyposażony jest w urządzenia odpowiedzialne za kontrolę temperatury czynnika oraz jego ciśnienia, zapewnienie jego krążenia po instalacji wewnętrznej oraz – dodatkowo – pomiar i rejestrację jego parametrów.

Co daje zastąpienie kotłowni węzłem cieplnym?

Istotnych korzyści płynących z zastąpienia lokalnej instalacji cieplnej węzłem cieplnym podłączonym do instalacji zewnętrznej jest kilka. Pierwsza z nich to mniejsze koszty ogrzewania domu oraz wody użytkowej – samo pobranie ciepła jest znacznie tańsze niż zakup paliwa i uzyskanie z niego energii termalnej. Ponadto z kosztów ogrzewania można odliczyć koszty eksploatacji indywidualnego pieca, jego ewentualnych napraw i przeglądów. Kolejna zaleta to ogromna wygoda mieszkania – nie musimy czekać na podgrzanie ciepłej wody w danym momencie, jak to ma miejsce w przypadku samodzielnych kotłów, wystarczy odkręcić kurek z ciepła wodą. Nie musimy również przejmować się awariami – obowiązek usuwania wszelki usterek awarii spoczywa na elektrociepłowni, która zaopatrza nas w energię. To wszystko sprawia, że deweloperzy, tacy jak firma DOMBUD z Katowic, powszechnie decydują się na podłączanie swoich budynków do zewnętrznej sieci ogrzewania.