Prywatne pożyczki

Prywatne pożyczki mogą być dla pożyczkodawców znacznie atrakcyjniejsze od bankowych lokat i kont oszczędnościowych, ale są też znacznie bardziej ryzykowne, o ile pożyczkodawca nie zadba o zminimalizowanie ryzyka związanego z udzieleniem pożyczki.

Jeżeli pożyczka zostanie udzielona niewłaściwej osobie i bez jej zabezpieczenia, to pożyczkodawca może nie tylko że nie doczekać się zysku z odsetek ale i kapitału (kwoty pożyczki która udzielił) nie odzyska. Doprecyzujmy, kto to jest w tym kontekście „niewłaściwa osoba”. Jest to przede wszystkim taki pożyczkobiorca który już zaciągając pożyczkę wie, że jej nie odda a więc jest to po prostu oszust. Nie posiada oficjalnie żadnego majątku, nie pracuje legalnie albo może i pracuje ale na minimalnej stawce wynagrodzenia która jest w całości wolna od zajęcia komorniczego, od egzekucji. Albo / i ma już inne długi które powodują, że odzyskanie pożyczki będzie mało prawdopodobne. Niektórzy z nich mają jakieś mienie ruchome ale egzekucje z ruchomości a już w szczególności stanowiących wyposażenie mieszkania, przeważnie są bezskuteczne – https://pamietnikwindykatora.pl/czynnosci-terenowe-komornika/.

Jak sprawdzić czy potencjalny pożyczkobiorca jest osobą której nie należy udzielić pożyczki? Nie w każdym przypadku sprawdzisz w stu procentach ale możesz wiele wyjaśnić. Zażądaj przed udzieleniem pożyczki aby pożyczkobiorca przyniósł Ci jego zaświadczenie z pracy o dochodach, zaświadczenie z Biura Informacji Kredytowej i przynajmniej z Krajowego Rejestru Długów. Jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, to niech przyniesie też zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek ZUS i podatków. Jak chodzi o wysokość dochodów to pamiętaj że wynagrodzenie minimalne jest w całości wolne od egzekucji więc komornik nie może tegoż zabrać nawet w części, jeśli dłużnik tyle zarabia. Kwota wynagrodzenia minimalnego zmienia się i trzeba sprawdzić przed udzieleniem pożyczki ile wynosi. Nieodzyskane pożyczki to nie tylko efekt oszustwa ze strony pożyczkobiorców.

Czasem już po zaciągnięciu pożyczki ich sytuacja finansowa pogarsza się, nie z ich winy. Tracą np. pracę, dochodzą im jakieś nieprzewidziane koszty. Dlatego najbezpieczniej będzie jeżeli udzielisz pożyczki z zabezpieczeniem a więc pod zastaw (np. samochodu pożyczkobiorcy) albo po hipotekę mieszkania, domu, czy działki pożyczkobiorcy. Wówczas znacznie wzrasta prawdopodobieństwo skutecznej egzekucji długu wraz z odsetkami. Najbezpieczniej udzielać pożyczek prywatnych pod hipotekę. Masz wówczas jako wierzyciel hipoteczny pierwszeństwo przed wieloma innymi wierzytelnościami niezabezpieczonymi hipoteką. Nawet obniżyć o jeden czy dwa procent odsetki w umowie pożyczki jeśli pożyczkobiorca zgodzi się na ustanowienie hipoteki. Jak nie, to „żegnam Pana” i pożyczki nie udzielam. Niechęć ze strony pożyczkobiorcy do ustanowienia zastawu albo hipoteki może też oznaczać, że po prostu nie posiada on żadnego majątku.

Parabanki mające w swojej ofercie pożyczki określane jako kredyty bez BIK, nieuniknione od czasu do czasu straty nadrabiają wyższym oprocentowaniem rzeczywistym. Przestrzegają wysokości oprocentowania nominalnego które nie jest wyższe od maksymalnego, ale dodają inne koszty (prowizja za przyznanie pożyczki, obowiązkowe ubezpieczenie pożyczki) które pozwalają podwyższyć oprocentowanie rzeczywiste a więc i zarobek firmy pożyczkowej. Nawet gdy dojdzie do windykacji takiej pożyczki, parabank może na tym skorzystać poprzez wysokie koszty na przykład wezwań do zapłaty, obwarowane w umowie pożyczkowej.