Beton komórkowy

Budowa domu wymaga podejmowania wielu decyzji. Jedna z najważniejszych dotyczy rodzaju materiału, jaki zostanie użyty do postawienia murów. Obecnie w sprzedaży dostępnych jest wiele produktów, różniących się między sobą ceną i jakością. Znajomość ich najważniejszych właściwości pozwala wybrać materiał optymalnie dostosowany do potrzeb inwestora.

Beton komórkowy i jego właściwości

Jednym z najbardziej popularnych w ostatnim czasie materiałów używanych w budownictwie jest beton komórkowy. Do jego wytworzenia używa się wyłącznie naturalnych składników, takich jak wapno, cement, piasek, woda oraz aluminiowy proszek. Po dodaniu pasty aluminiowej do mieszaniny pozostałych składników dochodzi do reakcji chemicznej, której skutkiem jest powstawanie pęcherzyków powietrza. Kiedy napowietrzona masa ulegnie zastygnięciu, powstaje tzw. gazobeton wyróżniający się lekkością, wytrzymałością, a także znakomitymi właściwościami izolacyjnymi. Tego rodzaju produkt ma zwykle biały kolor. W sprzedaży dostępny jest także suporeks wyróżniający się szarym zabarwieniem. Jest ono skutkiem dodania na etapie produkcji popiołów lotnych pozyskiwanych z elektrowni. Ogromną zaletą tego materiału budowlanego jest łatwość obróbki. Możliwość przycinania bloczków przy użyciu zwykłej piły ręcznej, znacząco skraca czas potrzebny do postawienia ścian.

Cegły wapienno-piaskowe i inne materiały

Innym powszechnie stosowanym obecnie materiałem budowlanym jest silka. Mianem tym określana jest cegła wapienno-piaskowa, która zapewnia znakomitą izolację akustyczną. Do wytworzenia cegieł używa się jedynie naturalnych surowców. W ich składzie znajduje się m.in. piasek, wapno oraz woda. Tergo rodzaju produkty charakteryzują się niską nasiąkliwością, mrozoodpornością, odpornością na korozję biologiczną, a także dużą wytrzymałością na ściskanie. Na uwagę zasługuje specjalny system łączenia na pióro i wpust, który pozwala wyeliminować ryzyko występowania tzw. mostków cieplnych. Do stawiania murów wykorzystać można również bloczki betonowe. Ich wytrzymałość uzależniona jest przede wszystkim od klasy zastosowanego betonu. W sprzedaży najczęściej znaleźć można bloczki w kształcie prostopadłościanu wytwarzane z betonu klasy B20. Materiał ten może być z powodzeniem wykorzystywany także do budowy ścian piwnic oraz ław fundamentowych. Cechą, która wyróżnia betonowe bloczki, jest stosunkowo niska cena, a także szybki czas budowy. Istotną zaletą jest również niewielka grubość ścian.