W większości firm na co dzień wykorzystuje się samochody osobowe – posiadają je zarówno przedsiębiorcy prowadzący działalność samodzielnie, jak i również używają ich pracownicy. W 2014 roku, a w pełni w 2015 i 2016 roku weszły w życie przepisy zmieniające zasady odliczania podatku VAT od samochodów. Kiedy możliwe jest dokonanie odliczenia i jak należy to zrobić?

Zasadniczo w ustawie o podatku VAT nie wskazano jednoznacznie definicji samochodu osobowego, ale w powiązaniu z przepisami o ruchu drogowym sprawa odnosi się do tych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony, którym może poruszać się nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Wydatki na pojazd osobowy w firmie

Wydatki związane z pojazdami samochodowymi w firmie mogą mieć różną postać – nie tylko dotyczą jego zakupu, ale również eksploatacji. Zalicza się do nich przede wszystkim następujące:

  • zakup, import lub wytworzenie pojazdu i zakup lub import jego części składowych

  • użytkowanie pojazdu w związku z zawartą umową najmu, dzierżawy, leasingu albo też inną umową mająca podobny charakter

  • zakup lub import paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, które używane są do napędu pojazdu

  • usługi naprawy i konserwacji pojazdu oraz pozostałych towarów i usług mających związek z eksploatacją lub używaniem pojazdu

Samochód użytkowany tylko w celach firmowych – pełne odliczenie VAT

Jeżeli przedsiębiorca planuje posiadanie samochodu osobowego i wykorzystywanie go jedynie do celów firmowych, wówczas może skorzystać on z prawa do pełnego odliczenia VAT od wydatków eksploatacyjnych oraz od jego nabycia i zakupu paliwa.

Żeby jednak móc odliczyć 100% VAT od samochodów osobowych, konieczne jest spełnienie określonych wymogów wskazanych w ustawie. Należy w tym celu:

  • dokonać zgłoszenia pojazdu do Urzędu Skarbowego – w tym celu należy wypełnić druk VAT-26 – nie ma potrzeby ponawiania już złożonego druku

  • prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu dla celów VAT, czyli tak zwaną „kilometrówkę”

  • przygotować jako regulamin zasady użytkowania pojazdu – powinien być z nim zaznajomiony każdy pracownik firmy

Samochód używany firmowo i prywatnie – częściowe odliczenie VAT w wysokości 50%

W sytuacji, gdy podatnik będzie wykorzystywał samochód zarówno do celów biznesowych, jak i do celów prywatnych, w takim przypadku możliwe jest dokonanie odliczenia 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych, nabycia pojazdu i zakupu paliwa.

Jeżeli przedsiębiorca chce skorzystać z tej opcji, wówczas nie musi on prowadzić ewidencji przebiegu dla pojazdu oraz nie musi dokonywać jego zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym. Częściowe odliczenie pojazdów dotyczy także tych, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Podsumowując, jeżeli przedsiębiorca będzie chciał używać samochód w cyklu mieszanym, czyli zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych, wówczas może skorzystać z częściowego odliczenia VAT-u w wysokości 50%, natomiast wtedy, gdy będzie używał pojazdu wyłącznie do celów firmowych, czego potwierdzeniem będą odpowiednie dokumenty, wówczas może on dokonać odliczenia 100% podatku VAT. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o odliczaniu VAT od samochodu osobowego – koniecznie zajrzyj na http://www.tronik.pl/pl/15,dla-flot-osobowych.html