Rolnicy, którzy planują rozwój swojego gospodarstwa, w pierwszej kolejności powinni zastanowić się nad źródłem finansowania całej inwestycji. Rzadko kiedy udaje się ten cel zrealizować z zasobów gotówkowych, jakie przedsiębiorcy z terenów wiejskich udało się zgromadzić. Jedną z form wsparcia jest kredyt celowy.

Kredyt dla rolnika – statystyki

99% rolników, którzy zaciągają kredyt celowy, prowadzi gospodarstwa indywidualne. Okazuje się, że w sektorze rolniczym pracuje zarobkowo prawie 5 milionów Polaków.

42% rolników zaciąga kredyt na zakup ziemi. 30% planuje zakup sprzętów rolniczych, pozostali chcą dzięki wsparciu banków wyremontować istniejące już budynki gospodarcze albo mieszkalne. Co ciekawe, coraz więcej mieszkańców terenów wiejskich zaciąga kredyt dla rolnika, by stworzyć gospodarstwo agroturystyczne.

Szansa dla młodych rolników

Osoby, które chcą pozostać na terenach wiejskich i inwestować tam w rozwój swoich gospodarstw, mogą to teraz robić na preferencyjnych warunkach. Banki oferują korzystne wsparcie kredytowe nawet do 30 lat trwania umowy, a maksymalne kwoty zaciąganych zobowiązań sięgają już 8 milionów złotych.

Instytucje bankowe doceniły ogromny potencjał w klientach, takich jak rolnicy. Do wyboru są różne instrumenty, zgodnie z potrzebami młodych przedsiębiorców, którzy szukają źródeł finansowania planowanych inwestycji na wsiach. Możliwe są szybkie pożyczki, kredyty bez wkładu własnego, kredyty zaciągane na długi okres, zobowiązania przy minimum formalności czy takie, przy których bank akceptuje elastyczne formy zabezpieczenia.

Kto może wziąć kredyt dla rolników?

Banki, które oferują kredyty dla rolników, wymagają od kredytobiorców spełnienia różnych warunków. Najczęściej rolnik musi prowadzić działalność rolną od minimum 12 miesięcy i posiadać niezbędne pozwolenia na realizowanie zawodowych obowiązków, w tym stosowne wykształcenie. Należy też brać pod uwagę, że większość instytucji bankowych będzie wymagać wkład własny – od 10% do 30% oraz zabezpieczenie zobowiązania.

Zaciągnięcie kredytu dla rolników jest możliwe dla tych kredytobiorców, których gospodarstwa nie są obciążone innymi zobowiązaniami. Dla zadłużonych rolników banki oferują jednak korzystne rozwiązanie w postaci kredytów konsolidacyjnych.

Kredyt dla rolników w kilku prostych krokach

Procedura przyznania kredytu dla rolników jest zbliżona do tradycyjnych kredytów konsumpcyjnych. Przyszły kredytobiorca musi wypełnić odpowiedni wniosek oraz dostarczyć dokument poświadczający wysokość jego dochodów. Kredyt dla rolników możliwy jest na preferencyjnych warunkach tylko wtedy, gdy bank uzna, że cel zobowiązania w pełni zabezpieczy spłatę należności w przypadku niewypłacalności rolnika. W niektórych przypadkach wymagany jest biznesplan.

Warto wziąć pod uwagę, że banki oferują różne produkty dedykowane rolnikom. Dzisiaj to ogromna szansa na uzyskanie wsparcia finansowego na elastycznych zasadach. Kredytobiorca może decydować o wartości kredytu, czasie trwania umowy kredytowej i innych warunkach. Kredyty celowe tego rodzaju zazwyczaj są niżej oprocentowane, dzięki czemu rolnik może lepiej zadbać o rozwój prowadzonego gospodarstwa.