Rehabilitacja

Rehabilitacja metodą NDT-Bobath jest jedną z metod fizjoterapii, która pomaga we wszechstronnym rozwoju niemowląt mających opóźniony rozwój psychoruchowy. Jej cechą charakterystyczną jest indywidualne podejście do pacjenta. Fizjoterapeuta stopniowo wprowadza bodźce, które stymulują wykonywanie poprawnych ruchów. Jest to metoda przyjazna dzieciom.

Na czym polega metoda NDT-Bobath?

Rehabilitacja metodą NDT-Bobath polega na usprawnianiu pacjentów po przebytym udarze mózgu lub innych udarach mózgowo-czaszkowych poprzez odpowiednie stymulowanie ciała mające na celu nauczenie pacjenta właściwych reakcji odruchowych. Plan sesji ustalany jest według potrzeb. Choć ćwiczeniom poddaje się całe ciało dziecka, fizjoterapeuta poszczególne ruchy wprowadza powoli. Do głównych zasad usprawniania należy hamowanie nieprawidłowych odruchów, wyzwalanie ruchów zbliżonych do prawidłowych, wpływ na nieprawidłowe napięcie mięśni oraz wykorzystywanie prawidłowych ruchów podczas codziennych czynności, takich jak zabawy, zabiegi pielęgnacyjne czy kąpiele.

Kiedy zaleca się rehabilitację metodą NDT-Bobath

Celem metody NDT-Bobath jest przygotowanie dziecka z zaburzeniami ruchowymi do samodzielnego funkcjonowania poprzez indywidualne podejście. Tempo i rytm ćwiczeń dostosowane są do pacjenta, dlatego ten rodzaj fizjoterapii mogą wykonywać jedynie certyfikowani terapeuci. Rehabilitacja metodą NDT-Bobath jest terapią neurorozwojową wchodzącą w skład rehabilitacji neurologicznej, która obejmuje leczenie noworodków, niemowląt oraz dzieci starszych. Stosuje się ją w przypadku opóźnionego rozwoju psychoruchowego, w zaburzeniach neurologicznych i rozwojowych, zaburzeniach napięcia mięśniowego, asymetrii ułożeniowej, mózgowych porażeniach dziecięcych, chorobach genetycznych, wadach wrodzonych, wadach postawy i schorzeniach narządu ruchu.

Kreowanie właściwych nawyków ruchowych

Fizjoterapeuta ma za zadanie umiejętnie kierować ruchami dziecka zapewniając im odpowiedni kierunek. Dzięki temu łatwiejsze jest osiągnięcie stabilizacji kończyn w podporach i zachowanie właściwej pozycji. Pacjent otrzymuje odpowiednie bodźce czuciowe i ruchowe. Specjalista z ośrodka rehabilitacji specjalistycznej ALTO w Gdańsku mówi: „W spotkaniach oprócz dzieci biorą także udział ich rodzice lub opiekunowie, żeby nawyki niewłaściwych ruchów nie przeważały w czasie wolnym od ćwiczeń. W ten sposób można korzystać z metody NDT-Bobath w domowych warunkach podczas wykonywania różnych czynności”.