wybudować dom

Chcesz wybudować dom jednorodzinny? W takim przypadku kluczowe znaczenie ma spełnienie odpowiednich wymogów, jakie określa rozporządzenie w sprawie warunków technicznych. Artykuł został napisany przywspółpracy z biuro architektoniczne uarchitekta.pl.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych – co to jest?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065) jest dokumentem mającym szczególne znaczenie przy wznoszeniu budynków, także budowie domów jednorodzinnych.

Zawarte są w nim warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki, które odnoszą się do różnych kwestii – od działki, na której może znajdować się budynek, aż do instalacji, jakie są w nim montowane.

Co reguluje rozporządzenie w sprawie warunków technicznych?

Dokument jak rozporządzenie w sprawie warunków technicznych ma zastosowanie do różnych budynków, w tym także do domów jednorodzinnych. Powinny odpowiadać mu zatem projekty domów, a inwestorzy powinni pamiętać o przestrzeganiu jego zapisów przy realizacji prac budowlanych i wykończeniowych.

W rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych znajdują się informacje jak:
– Działka budowlana – jej zabudowa, zagospodarowanie, w tym uzbrojenie, zieleń, ogrodzenia, miejsca gromadzenia odpadków.
– Budynek i jego pomieszczenia – wejścia, oświetlenie, schody, zaplecze higieniczno-sanitarne, garaże.
– Wyposażenie techniczne budynku – instalacje znajdujące się w budynku.
– Bezpieczeństwo budynku – dotyczące konstrukcji budynku, pożarów, użytkowania, higieny oraz zdrowia, ochrony przed hałasem, drganiami.
– Oszczędność energii budynku – termoizolacja budynku, w tym materiały, stolarka.

Warto pamiętać, że wszystkie dostępnie obecnie w sprzedaży gotowe projekty domów, a także projekty tworzone przez architekta muszą spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych budynków.