Historia poligrafii nie jest tak krótka, jak mogłoby się wydawać. Zanim jednak powstały pierwsze drukarnie, dokumenty i książki były przepisywane ręcznie. Od kiedy zatem można mówić o początkach współczesnej poligrafii?

Współczesne drukarnie wykorzystują do druku maszyny poligraficzne i naświetlarki, a większość prac jest zautomatyzowana. Dzięki temu wydrukowanie książek czy innych publikacji odbywa się szybko i bez większych problemów. Wszystko to przekłada się na stosunkowo niskie koszty druku. Nie zawsze tak jednak było.

Początki powielania tekstu, czyli ręczne przepisywanie ksiąg

Faktem jest, że już w starożytnym Egipcie wykorzystywane były specjalne stemple, dzięki którym możliwe było wytłaczanie wzorów w glinianych tabliczkach. Później, bo w średniowieczu, wzory odbijano w ten sposób na tkaninach. Problem jednak w tym, że takie działania nie miały na celu powielania tekstu, ale prostych grafik. Stworzone przy użyciu tej techniki wytwory były sprzedawane jako produkty użytkowe, dlatego też większość historyków nie zalicza tych działań do historii druku.

Zanim powstały pierwsze maszyny poligraficzne i naświetlarka stała się jednym z ważniejszych urządzeń na wyposażeniu każdej drukarni, książki i dokumenty powielano ręcznie, przepisując je. Zajmowali się tym głównie duchowni – to oni znali łacinę i ówcześnie byli uznawani za osoby najbardziej wykształcone.

Estampaż i drzeworyt – co musisz o nich wiedzieć?

Religijne teksty w starożytnych Chinach powielano, stosując technikę estampażu. Polegała ona na wykonywaniu odbitek płaskorzeźb, korzystając z papieru. Niektórzy historycy uważają, że technika estampażu mogła leżeć u podstaw prac nad wynalezieniem prasy drukarskiej.

Późniejszą, bardzo popularną techniką drukarską jest także drzeworyt. Technika ta wykorzystuje specjalną deskę. To właśnie na nią nanosi się rysunek, a następnie wycina tło. Po naniesieniu farby drukarskiej możliwe jest wykonanie odbitek. Wykonane w ten sposób druki są współcześnie uznawane za pierwsze, które można zaliczyć do historii poligrafii.

Współczesne drukarnie i DTP

Działające dzisiaj na rynku drukarnie korzystają z najnowszych rozwiązań technologicznych. Maszyny poligraficzne czy naświetlarki to urządzenia stosowane powszechnie, ale nie można zapomnieć, że istotny etap przygotowania publikacji do druku wiąże się z wykorzystaniem przez specjalistów specjalnych programów komputerowych. To właśnie za ich pomocą publikacje są składane do druku. Z drugiej strony termin DTP nie ogranicza się wyłącznie do przeprowadzania takich prac, lecz dotyczy także komputerowego sterowania maszynami używanymi w drukarni.