Gdy poziom zadowolenia pracowników jest wysoki, przekłada się to również na kondycję firmy, która może lepiej realizować swoje zobowiązania i dążyć do jeszcze większych zysków.

Aby poznać poziom zadowolenia pracowników, a także wprowadzić ewentualne zmiany mające na celu jego podniesienie, przeprowadza się badania satysfakcji. Najczęściej jest to ankieta dla pracownika, która jest wypełniona pytaniami dotyczącymi jego opinii na temat firmy, zajmowanego stanowiska pracy, warunków pracy.

Dzięki ankietom pracodawca może uzyskać kompletne informacje dotyczące poziomu satysfakcji pracowników. Co więcej, dzięki temu, że ankieta może być anonimowa, odpowiedzi będą także bardziej szczere i rzetelne, co powoduje, że wykonujący ankietę może otrzymać pełną panoramę odpowiedzi.

W ankietach zadowolenia pracowników zadaje się pytania dotyczące między innymi:

  • wynagrodzenia oraz systemu premiowania pracowników
  • możliwości rozwoju, na przykład przez dodatkowe szkolenia
  • ważności wykonywanego zadania
  • atmosfery panującej w pracy
  • bezpieczeństwa pracy
  • poczucia pewności pracy
  • estetyki miejsca pracy

To, jak ankieta pracownicza zostanie skonstruowana, zależy tylko i wyłącznie od pracodawcy, który może umieścić w niej różne zapytania. Oczywiście, najlepiej, aby nie była to ankieta zbyt skomplikowana, długa, nużąca, ale trafiała w meritum. Wówczas również analiza zebranych danych będzie znacznie łatwiejsza.

Ankiety satysfakcji pracownika można przeprowadzić samodzielnie – w tym celu warto wykorzystać generator ankiet on-line, czyli specjalny zestaw narzędzi, który pozwala przygotowanie ankiety własnoręcznie. Można wybrać wtedy określone rodzaje ankiet, wpisać pytania, spersonalizować ankietę, na przykład przez dodanie logo firmy. Można też często skorzystać z gotowych szablonów, które zostały opracowane przez ekspertów w tej dziedzinie.

Co więcej, korzystanie z internetowych generatorów ankiet pozwala również na użycie pomocnych narzędzi skoncentrowanych na dokonaniu kompleksowej analizy zebranych wyników wraz z wykonaniem raportu.