mini żuraw

Podczas prac budowlanych bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem. Dotyczy to szczególnie robót na wysokości oraz tych z wykorzystaniem sprzętu. Dziś przyjrzymy się temu, jak wygląda kwestia bezpieczeństwa pracy w kontekście mini żurawi. Jakie rozwiązania zastosowano w tych maszynach? W jaki sposób chroniony jest zarówno operator, jak i sprzęt?

Zagrożenia związane z pracą mini żurawia

Mini żuraw czy też żuraw pająk to maszyna budowlana przystosowana do wznoszenia elementów i materiałów budowlanych. Jej rozmiary oraz masa umożliwiają pracę w szczególnie trudnych warunkach: w małych przestrzeniach, na nierównych i mało stabilnych podłożach, a nawet we wnętrzach budynków.

Jak każda praca na placu budowy, tak i użytkowanie żurawia wiąże się z pewnym ryzykiem, zwłaszcza przy nieprawidłowym użytkowaniu maszyny. W przypadku mini żurawi najbardziej prawdopodobne są:

  • uszkodzenie na skutek przeciążenia,
  • utrata równowagi na skutek nadmiernego przechylenia,
  • zahaczenie ładunkiem o element otoczenia,
  • uszkodzenie w transporcie.

„Wszystkim tym potencjalnym problemom zaradzono w mini żurawiach Maeda – mówi specjalista z firmy Mini Żurawie, która jest oficjalnym dystrybutorem maszyn tej marki. – Inteligentne systemy bezpieczeństwa informują operatora albo uniemożliwiają dalszą pracę, jeśli warunki bezpieczeństwa nie są zachowywane”.

Systemy bezpieczeństwa w mini żurawiach

W trosce o dobro operatora, maszyny i ładunku nowoczesne mini żurawie wyposaża się w systemy wykrywające potencjalne zagrożenia, a także takie, które sprzyjają ergonomii pracy, co także przekłada się pośrednio na bezpieczeństwo.

W mini żurawiach znaleźć można m.in. system zapobiegający wywróceniu, programator i panel sterowania, które umożliwiają programowanie zakresu ruchu maszyny, a także blokadę systemu pracy podpór, która sprzyja bezpiecznemu transportowi żurawia pająka.

System zapobiegający przewróceniu nie dopuszcza do przeciążenia żurawia. Gdy masa ładunku zbliża się do limitu wytrzymałości maszyny, uruchamiają się sygnały świetlne i dźwiękowe. Gdy całkowity dopuszczalny ciężar znamionowy zostanie osiągnięty, maszyna przerywa pracę. Jednocześnie operator ma stały podgląd masy ładunku.

Tam, gdzie jest wiele przeszkód terenowych lub jest ciasno, warto korzystać z systemu Moment Limiter, na który składają się panel sterowania i programator. Programując wysokość podnoszenia ładunku, kąt pracy masztu i promień roboczy, można wykonać pracę bez obaw o to, że maszt lub ładunek wejdą w kolizję z elementami otoczenia.

Aby mini żuraw był bezpiecznie przewożony, musi być poprawnie złożony. Dotyczy to szczególnie całkowitego złożenia masztu do pozycji transportowej. Dopóki maszt nie jest złożony, blokada systemu pracy podpór nie dopuszcza do ich złożenia. Ten sam system nie pozwala uruchomić maszyny, póki podpory nie stoją stabilnie na podłożu.