oddymianie grawitacyjne

Pożar jest jednym z najbardziej niszczycielskich żywiołów, jednak także dymu może doprowadzić do tragicznych sytuacji. Dlatego tak ważnym jest, aby droga ewakuacyjna w budynku posiadała odpowiednie systemy oddymiające (np. systemy oddymiania grawitacyjnego). Dlaczego jest to tak ważne?

Właściwości dymu

Dym uwalniany przez jakikolwiek rodzaj ognia jest mieszaniną cząstek i substancji chemicznych wytwarzanych przez niepełne spalanie. W zależności od palącego się materiału i dostępu do tlenu, dym może zawierać:

 • tlenek węgla,
 • dwutlenek węgla,
 • cząstki stałe,
 • aldehydy,
 • kwaśne gazy,
 • dwutlenek siarki,
 • tlenki azotu,
 • benzen,
 • toluen,
 • styren,
 • metale,
 • dioksyny.

Więcej o systemach oddymiania grawitacyjnego można przeczytać na stronie https://www.promattop.pl/pl-pl/biuro-projektowo-inzynierskie/projektowanie/system-wentylacji-pozarowej-oddymianie-grawitacyjne.

Jak dym wpływa na ludzi?

Wdychanie dymu przez krótki czas może spowodować natychmiastowe skutki. Dym jest drażniący dla oczu, nosa i gardła, a jego zapach może być mdlący. Badania wykazały, że niektóre osoby narażone na silny dym mają tymczasowe zmiany w funkcjonowaniu płuc, co utrudnia oddychanie.

Wdychanie tlenku węgla zmniejsza dopływ tlenu do organizmu. Może to powodować bóle głowy, zmniejszyć czujność i pogorszyć stan serca. Drobne cząsteczki są w stanie wniknąć głęboko w drogi oddechowe, docierając do płuc, co skutkuje napadami duszności, rozwinięciem astmy lub pogorszeniem chorób serca. Po zatrzymaniu ekspozycji na dym objawy wdychania na ogół zmniejszają się, ale mogą trwać przez kilka dni.

Istnieje również możliwość wystąpienia przewlekłych skutków zdrowotnych w wyniku narażenia na składniki dymu, z których znaczna część jest bardzo poważna i zagrażająca życiu. Zastosowanie odpowiednich systemów oddymiana może sprawić, że osoby uciekające z płonącego budynku nie będą narażone na niebezpieczeństwo wynikające z ekspozycji na działanie dymu.