uniepalacze

W naszym otoczeniu jest coraz więcej produktów z tworzyw sztucznych. Mają one bardzo wiele różnorodnych zalet, ale nie są też pozbawione wad. Za największą wadę tworzyw sztucznych można uznać fakt, iż należą one do materiałów łatwopalnych. Ryzyko pożaru jest tym większe, iż tworzywa sztuczne wykorzystywane są w wielu dziedzinach naszego życia, także w przemyśle. Czy można zmniejszyć palność tworzyw sztucznych? Okazuje się, że jest to możliwe. Służą do tego celu specjalne substancje chemiczne określane bardzo różnymi nazwami: inhibitorami spalania, środkami opóźniającymi palenie czy po prostu uniepalaczami.

Jaką rolę pełnią uniepalacze?

Uniepalacze mogą działać w bardzo różny sposób. Mogą:
◦ wydzielać związki, które ograniczą dostęp tlenu;
◦ wydzielać rodniki, które zakłócą proces spalania;
◦ pochłaniać dużą ilość ciepła;
◦ tworzyć sztywną warstwę, która będzie chroniła głębokie warstwy materiału.
Dodatkowo uniepalacze mogą także zapobiegać kapaniu (wiele tworzyw sztucznych, które się zapalą tworzy spadające krople. W efekcie pożar rozprzestrzenia się o wiele szybciej. Uniepalacze mogą także redukować emisję dymu.

Jakie związki stosowane są jako uniepalcze?

Jako uniepalacze stosowane są związki organiczne lub nieorganiczne. Do tych pierwszych należą między innymi związki chloru lub bromu. Związki nieorganiczne dodawane do tworzyw sztucznych jako uniepalacze to między innymi: wodorotlenki magnezu lub glinu, krzemionka, tlenek tytanu lub żelaza. Co ciekawe, uniepalacze dodawane są nie tylko do tworzyw sztucznych. Przed ogniem zabezpiecza się także celulozę, drewno i bawełniane tkaniny. Do zabezpieczanie tkanin i drewna przed paleniem stosowane jest szkło wodne. Uniepalacze stosowane do tworzyw sztucznych mogą być dodawane na różnym etapie produkcji. Często są one dodawane na etapie sieciowania polimeru lub jego polimeryzacji.

Dlaczego konieczne jest dodawanie uniepalaczy?

Zdecydowana większość tworzyw sztucznych to materiały łatwopalne. Nie jest to cecha najbardziej pożądana tych materiałów. Tworzywa sztuczne są używane w wielu gałęziach przemysłu oraz praktycznie w każdym gospodarstwie domowym. Materiały, które bardzo łatwo się palą nie są bezpieczne. Są więc źródłem bardzo wielu zagrożeń. W celu ich zmniejszenia stosowane są właśnie uniepalacze. Mogą przyczyniać się do wygaszenia ognia, zmniejszać zadymienie. Nie można też zapomnieć, że palące się tworzywa sztuczne emitują związki toksyczne, co jest niebezpieczne nie tylko na zdrowia, ale także dla życia. Bardzo ważnym aspektem stosowania do produkcji tworzyw uniepalaczy jest także fakt, iż opóźniając proces palenia dają większą szansę nie tylko na ugaszenie pożaru zanim się on rozprzestrzeni, ale także ogromną szansę na ewakuację.

W celu zmniejszenia szybkości spalania lub ograniczenia palności nie tylko tworzyw sztucznych stosowane są związki chemiczne zwane uniepalaczami. Stosowanie tych związków w procesie produkcji materiałów polimerowych znacznie zwiększa nasze bezpieczeństwo. Rola uniepalaczy jest więc ogromna. Producentem uniepalniaczy jest grupa kapitałowa PCC, w skład której wchodzi PCC Prodex.