Złom to nazwa na produkty wykonane z metalu, które wyszły już z użycia i przekazane są do recyklingu, czyli procesu ich ponownego przetopienia, aby metal mógł być wykorzystany do stworzenia nowej rzeczy.

Jest to w pełni ekologiczne, ponieważ dzięki takiemu rozwiązaniu człowiek zmniejsza ilość odpadów w środowisku, a co za tym idzie czyni nam świat czystszym i mniej zanieczyszczonym. Dodatkowo warto wiedzieć, że złota naturalne różnego rodzaju metalów w przyszłości mogą się wyczerpać, dlatego warto przetwarzać raz wydobyty metal tak wiele razy, jak to jest możliwe. Do złomu należą właściwie wszystkie materiały, które są już całkowicie bezużyteczne takie jak metalowe odpady komunalne, metalowe odpady produkcyjne czy przedmioty, które z różnych przyczyn nie nadają się już do naprawy np. całkowicie zniszczone samochody.

Zezłomować można również pewne elementy, które pochodzą z rozbiórki np. starych budynków. Na złomowiska często trafiają też maszyny i różne metalowe konstrukcje, które z jakiś powodów nie są już bezpieczne, nie pozwalają na odpowiednią pracę, do której zostały stworzone np. jeśli są skorodowane, tzn. pokryte rdzą. Są trzy podstawowe rodzaje złomu: stalowy, żeliwny oraz złom metali kolorowych. Oczywiście, w branży specjalistycznej również i te gatunki dzielą się na swoje rodzaje. W przypadku złomu stalowego jest to np. złom wsadowy, który można od razu wrzucić do potężnego pieca hutniczego, ponieważ umożliwiają to odpowiednie wymiary, postać oraz skład chemiczny.

Są to najczęściej blachy lub inne małe skrawki metalu. Drugi rodzaj to złom niewsadowy, który dostarcza pracownikowi złomowiska dużo więcej pracy – są to bowiem większe metalowe części, które wymagają odpowiedniej obróbki termicznej lub mechanicznej, aby trafić do pieca hutniczego i zostać przetopionych. Najprościej mówiąc są to materiały, które trzeba pociąć lub stopić na mniejsze części, ponieważ są za duże, aby od razu rozpocząć ich poprawne i bezpieczne złomowanie. Metale kolorowe, inaczej nazywane metalami niezależnymi to osobna grupa materiałów, na które składają się m.in. aluminium, cynk czy miedź. Są one przetapiane w specjalny sposób, dlatego wymagana jest w ich wypadku odpowiednia wiedza, osoby, która prowadzi dany skup złomu. Na koniec warto dodać, że w obecnych czasach interes taki jak skup metali może być naprawdę dochodowy, jeśli biznes będzie odpowiednio zarządzany.