doradztwo BHP

Zgodnie z aktualnym stanem polskich przepisów każda firma, która zatrudnia więcej, niż 100 pracowników, jest prawnie zobowiązana do stworzenia ekipy BHP.

Do zakresu kompetencji takiej ekipy należy przede wszystkim regularne monitorowania przestrzegania przez pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, dokonywanie określonych kontroli użytkowanego sprzętu a także ogólnie rozumiany nadzór nad przebiegiem procesów pracy.

Stworzenie własnej ekipy BHP wiąże się rzecz jasna z dość wysokimi kosztami a oprócz tego stanowi niemałe wyzwane logistyczne. Nie wszystkie firmy, nawet biorąc pod uwagę naprawdę duże przedsiębiorstwa, dysponują odpowiednią ilością kompetentnej kadry, z której można utworzyć BHP. Z drugiej strony, znalezienie kompetentnych, wysoko wykwalifikowanych pracowników na rynku również nie należy do zadań prostych, zwłaszcza że zgodnie z polskimi przepisami ekipa BHP musi posiadać odpowiednią strukturę a w jej skład muszą wchodzić specjaliści posiadający najwyższe kwalifikacje w różnych szczegółowych dziedzinach.

W kontekście wymienionych powyżej faktów nie może dziwić, że, zamiast tworzyć własną ekipę BHP, wiele firm i przedsiębiorstw decyduje się na zewnętrzne doradztwo BHP. Z jednej strony jest to rozwiązanie bezpieczne i komfortowe, z drugiej zaś pozwala na sporą oszczędność środków finansowych.

Zewnętrzne doradztwo BHP

Z takich usług, jak obsługa BHP świadczona przez zewnętrzne firmy korzystają przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, zatrudniające więcej niż 100 pracowników, ponieważ to właśnie one są zobligowane przez polskie przepisy z zakresu prawa pracy do posiadania własnej ekipy BHP. Samodzielne stworzenie takiej ekipy jest jednak wysoce kosztowne a ponadto wymaga wiele trudów, stąd wiekszość dużych firm decyduje się na takie rozwiązania, jak outscoring BHP, czyli powierzenie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy zewnętrznej firmie, która może wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami w tym obszarze.

Na współpracy ze specjalistycznymi firmami świadczącymi usługi w zakresie BHP skorzystać mogą jednak również mniejsze firmy. Wśród palety dostępnych rozwiązań, oferowanych przez specjalistyczne firmy BHP, znajdują się nie tylko stała obsługa BHP, ale również organizacja wysokiej jakości szkoleń z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.