Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy1. BHP dotyczy nie tylko pracowników fizycznych czy pracujących w niebezpiecznych warunkach, ale także tych, którzy wykonują swoje obowiązki w biurze. Jak zadbać o BHP w biurze? Oto kilka podstawowych zasad.

Ergonomiczne stanowisko pracy

Praca przy komputerze lub laptopie wymaga odpowiedniego dostosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości pracownika. Nieprawidłowa postawa ciała może prowadzić do bólu kręgosłupa, nadgarstków, szyi czy głowy, a także do zmęczenia wzroku czy stresu. Aby zapobiec tym problemom, należy pamiętać o kilku kwestiach:

 • Krzesło powinno być wygodne, stabilne i regulowane pod względem wysokości siedziska, oparcia i podłokietników. Powinno zapewniać odpowiednie podparcie dla pleców i ramion oraz umożliwiać swobodne ugięcie nóg w kolanach.
 • Biurko powinno być dostosowane do wysokości krzesła i umożliwiać swobodne ułożenie rąk na klawiaturze oraz myszy. Powierzchnia biurka powinna być wystarczająco duża, aby pomieścić wszystkie niezbędne akcesoria i dokumenty. Biurko powinno być również wolne od zbędnych przedmiotów i czyste.
 • Monitor powinien być ustawiony na odpowiedniej odległości od oczu (ok. 50-70 cm) oraz na wysokości równoległej lub nieco poniżej linii wzroku. Ekran powinien być dobrze widoczny, bez odblasków czy zacienienia. Jasność i kontrast ekranu powinny być dostosowane do warunków oświetleniowych pomieszczenia.
 • Klawiatura i mysz powinny być ułożone na biurku tak, aby ręce były zgięte w łokciach pod kątem ok. 90 stopni oraz oparte na podkładkach lub podłokietnikach krzesła. Klawisze powinny być łatwo dostępne i reagować na lekki nacisk palców. Mysz powinna być dopasowana do wielkości dłoni oraz poruszać się płynnie po podkładce.
 • Oświetlenie pomieszczenia powinno być jasne, ale nie rażące ani migoczące. Źródła światła naturalnego (np. okna) lub sztucznego (np. lampy) nie powinny padać bezpośrednio na ekran monitora ani tworzyć silnych kontrastów między jasnymi a ciemnymi obszarami pomieszczenia.

Przerwy w pracy

Praca przy komputerze wymaga skupienia uwagi oraz obciąża wzrok i mięśnie ciała. Dlatego ważne jest regularne robienie przerw w pracy, które pozwolą zrelaksować się i zregenerować siły. Zaleca się, aby co godzinę pracy przy komputerze robić 5-10 minut przerwy. W tym czasie można:

 • Oderwać wzrok od ekranu i skierować go na dalsze odległości lub zamknąć oczy na chwilę.
 • Wykonać kilka prostych ćwiczeń rozciągających dla szyi, ramion, pleców i nóg.
 • Napić się wody lub herbaty i zjeść coś lekkiego.
 • Wyjść na świeże powietrze lub do innego pomieszczenia i porozmawiać z kolegami lub koleżankami z pracy.

Przerwy w pracy nie tylko poprawiają samopoczucie pracownika, ale także zwiększają jego efektywność i kreatywność.

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy to jednostka organizacyjna właściwa do realizowania zadań służby BHP w zakładzie pracy. Do jej obowiązków należy m.in.:

 • Opracowywanie dokumentacji dotyczącej BHP (np. regulaminów, instrukcji, procedur).
 • Przeprowadzanie szkoleń i egzaminów z zakresu BHP dla pracowników oraz osób kierujących pracownikami.
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz proponowanie działań zapobiegawczych lub korygujących.
 • Kontrola przestrzegania przepisów i norm dotyczących BHP przez pracodawcę i pracowników.
 • Udzielanie informacji i porad dotyczących BHP dla pracodawcy i pracowników.
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi (np. służbą medycyny pracy, służbą ochrony przeciwpożarowej) oraz organami nadzoru (np. Państwową Inspekcją Pracy) w zakresie BHP.

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy może być realizowana przez specjalistę ds. BHP zatrudnionego przez pracodawcę lub przez podmiot zewnętrzny świadczący usługi w tym zakresie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy to ważny aspekt każdej działalności zawodowej, który wpływa na zdrowie, komfort i wydajność pracowników. Aby zadbać o BHP w biurze, należy pamiętać o ergonomicznym stanowisku pracy, regularnych przerwach w pracy oraz współpracy ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki temu można uniknąć wielu problemów zdrowotnych oraz poprawić jakość wykonywanej