ocieplenie dachu

Termoizolacja to jedna z najważniejszych kwestii związanych z budową nowego domu lub obiektu użytkowego, jak i modernizacją już istniejącego. Bardzo duży wybór materiałów dociepleniowych sprawia, że znalezienie najlepszego może przysparzać problemów. Z całą pewnością warto zainteresować się nowoczesnymi płytami PIR, tym bardziej że poza świetnymi parametrami użytkowymi oferują wiele korzyści, jeśli chodzi o koszt zakupu i eksploatacji.

Jaki materiał termoizolacyjny oznacza największe korzyści przy najniższym koszcie?

„Wysokie i wciąż rosnące koszty nośników energii w połączeniu z coraz bardziej restrykcyjnymi regulacjami co do ochrony powietrza oraz nacisk na korzystanie z drogich w zakupie instalacji wykorzystujących OZE (odnawialne źródła energii) sprawiają, że wybór materiału termoizolacyjnego, jaki zostanie użyty do zabezpieczenia budynku przed stratami ciepła, nabiera szczególnie dużego znaczenia. Ponieważ nawet 1/3 energii dostarczanej do ogrzania domu lub obiektu użytkowego może być tracona przez dach, bardzo ważne jest zadbanie o to, by użyta na nim izolacja umożliwiała zmniejszenie marnotrawstwa ciepła, a tym samym ogólnego zapotrzebowania na nie. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest korzystanie z materiałów, które charakteryzują się niską przewodnością cieplną, są łatwe w stosowaniu i możliwie lekkie, a zatem nie będą obciążały w znacznym stopniu konstrukcji dachu. W przypadku budynków z poddaszem użytkowym liczyć się będzie również konieczna grubość ocieplenia, ponieważ przy wciąż najpopularniejszych montażu podkrokwiowym wiąże się to z ilością utraconej przestrzeni. Równie istotny jest poziom wydatków niezbędnych przy korzystaniu z konkretnego rozwiązania” – podkreśla przedstawiciel firmy Gór-Stal, która specjalizuje się w produkcji płyt izolacyjnych termPIR®.

Jednym z najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązań pozwalających na efektywne docieplenie budynku są płyty poliizocyjanurowe (PIR). Powstają one z pianki wytwarzanej przez zmieszanie izocyjanianu i poliolu, które są żywicami syntetycznymi z łańcuchami zakończonymi grupami wodorotlenowymi poliestrów lub polieterów. Niezbędnymi dodatkami są także środki spieniające oraz pozwalające na regulowanie wielkości wytwarzanych w materiale porów substancje powierzchniowo czynne. Do materiału wprowadzanie są również znacznie redukujące prawdopodobieństwo zapłonu antypiryny, jednocześnie zmniejszające szybkości palenia się i powodujące, że materiał po zwęgleniu zewnętrznej warstwy powierzchniowej samoczynnie gaśnie. Ważnym składnikiem pianki tworzącej strukturę płyt PIR jest zamknięty w pęcherzykach gaz. Dzięki stosowaniu pentanu, mającego współczynnik przewodzenia ciepła λ na poziomie 0,014 W/m·K albo hepta-fluoropropanu – HFC 227 z λ = 0,0127 W/m·K czy też HFC 365, dla którego λ wynosi zaledwie 0,0106 W/m·K płyty PIR osiągają znakomitą izolacyjność cieplną sięgającą od 0,022 W/m·K do 0,026 W/m·K.

Zalety płyt PIR nie kończą się jednak na niskim współczynniku przewodzenia ciepła, ponieważ przekłada się on również na pozostałe cechy użytkowe. Tak znakomita izolacyjność cieplna sprawia, że grubość materiału może być znacznie mniejsza – na ogół aż dwukrotnie – przy porównywalnych parametrach termicznych, do ocieplenia budynku potrzebne będą więc cieńsze płyty, co wpływa korzystnie na cenę, jaką trzeba za nie zapłacić. Płyty PIR są ponadto o przynajmniej kilkanaście procent lżejsze niż ich odpowiedniki styropianowe lub wytworzone z wełny mineralnej. Liczy się też podwyższona odporność na ogień oraz wysoką temperaturę oraz bardzo dobra odporność na nacisk, co sprawia, że sprawdzają się one nie tylko na stropach, ale również dachach płaskich, a także przy izolacji nakrokwiowej. Pianka poliizocyjanurowa wyróżnia się także odpornością na zagrożenia biologiczne – nie stanowi dobrego podłoża dla grzybów i pleśni, nie przyciąga również owadów ani gryzoni. PIR znosi również dobrze kontakt z wodą, wykazując bardzo niską nasiąkliwość.

O czym należy pamiętać przy wyborze ocieplenia?

Wielką zaletą płyt z pianki poliizocyjanurowej jest możliwość użycia jej na wszystkich rodzajach dachów i we wszystkich stosowanych technologiach docieplania. Płyty będą się świetnie nadawały do krycia dachów płaskich, gdzie można je układać zarówno w tradycyjny dwuwarstwowy sposób, jak i jednowarstwowo, korzystając z płyt z frezem pozwalającym na łączenie w systemie pióro-wypust albo z frezem schodkowym. Nadają się również do klasycznego docieplenia podkrokwiowego, gdzie jedną warstwę płyt PIR instaluje się w przestrzeniach między krokwiami a drugą bezpośrednio pod nimi, tak jednak, by łączenia wypadały w miejscach, które uniemożliwią powstawanie mostków cieplnych. Obszarem, gdzie płyty PIR mogą się sprawdzić szczególnie dobrze, jest izolacja nakrokwiowa. W takim przypadku materiał termoizolacyjny jest układany bezpośrednio na krokwiach, a dopiero na nich mocuje się za pomocą wkrętów o odpowiedniej długości system łat i kontrłat służący jako podstawa do ułożenia blachy dachowej czy wykonania pełnego deskowania i montażu papy termozgrzewalnej albo membrany dachowej, czy też gontu bitumicznego.

Płyty termPIR® oferowane przez firmę Gór-Stal są dostępne z różnymi rodzajami okładzin, które zwiększają walory użytkowe płyt i poprawiają łatwość ich montażu oraz wpływają na polepszenie parametrów termoizolacyjnych. Do użytku na dachach płaskich przy montażu za pomocą łączników mechanicznych przeznaczone są płyty z powłoką aluminiową (termPIR® AL). W przypadku stosowania na stropodachach i montażu za pomocą klejenia należy wybrać płyty z welonem szklanym (termPIR® WS). Do dachów stromych i montażu podkrokwiowego dedykowane są między krokwiami płyty z warstwą aluminium (termPIR® AL), a jako wykończenie płyty z aluminium i płytą kartonowo-gipsową (termPIR® AL GK) albo welonem szklanym i płytą kartonowo-gipsową (termPIR® WS GK). Przy termoizolacji nakrokwiowej dachu stromego należy używać płyt z warstwą aluminium (termPIR® AL).

Poza wyborem odpowiedniego rodzaju płyt do skalkulowania kosztu, z jakim będzie się wiązało wykonanie termoizolacji z płyt PIR, konieczne będzie także ustalenie ich niezbędnej grubości. Warto pamiętać, że od 2021 roku obowiązuje zmniejszony współczynnik U dla izolacji dachowej, wynoszący co najwyżej 0,15 W/m2K, w zależności od rodzaju powłoki (aluminium lub welon szklany) należy wybrać optymalną grubość płyt w zależności od liczby układanych warstw. Podobnie jak w przypadku wszystkich materiałów dociepleniowych także tu obowiązuje zasada, że im grubsza będzie izolacja, tym mniejsze straty ciepła, rozsądną decyzją może się więc okazać zakup materiału o nieco lepszych parametrach niż wymagane minimum. Do określenia, ile będzie kosztowało zaizolowanie dachu przy pomocy płyt termPIR®, potrzebne będzie również obliczenie powierzchni dachu. W przypadku dachu płaskiego będzie ona odpowiadała jego zewnętrznym wymiarom, z taką samą prawidłowością zetkną się inwestorzy planujący ułożenie docieplenia nakrokwiowego – powierzchnia będzie sumą tworzących dach połaci – przy dachu dwuspadowym będą to dwa prostokąty, przy dachu namiotowym czterospadowym cztery trójkąty, a przy kopertowym dwa trapezy i dwa trójkąty. Przy izolacji podkrokwiowej przy obliczaniu powierzchni uzyskany wynik po obliczeniu powierzchni połaci należy pomniejszyć o wymiary okapów.

Warto pamiętać, że sam koszt zakupu materiału termoizolacyjnego to nie wszystko. Dobrym pomysłem będzie porównanie go z dostępnymi materiałami alternatywnymi. Firma Gór-Stal, będąca producentem płyt termPIR® udostępnia na swojej stronie internetowej kalkulator korzyści, który po wprowadzeniu danych dotyczących ocieplanego budynku – jego położenia w jednej z 5 stref klimatycznych, konstrukcji oraz wymiarów, a także parametrów dotyczących powierzchni użytkowej, rodzaju ogrzewania i utrzymywanej we wnętrzu temperatury pozwala na wyliczenie zysków wynikających z zastosowania płyt PIR.