Zdarza się, że z pozoru dobre wiadomości takie jak otrzymanie spadku po krewnym, mogą okazać się problematyczne do zrealizowania.

W takiej sytuacji należy udać się do kancelarii adwokackiej i uzyskać poradę prawną, odnośnie swojej sprawy. Adwokat udziela porad w sprawach spadkowych wszystkim stronom tzn.:

 • Obdarowanym.
 • Spadkobiercom.
 • Spadkodawcom.
 • Uprawnionym do zachowku.
 • Wierzycielom spadkowym.

Czynności spadkowe leżą w zakresie prawa cywilnego i większość prawników specjalizuje się w jego zagadnieniach.

Udając się do kancelarii adwokackiej można uzyskać pomoc prawną w zakresie:

 • Postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku – uzyskanie dokumentów poświadczających prawo do spadku.
 • Poświadczenie dziedziczenia – postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.
 • Współpraca z kancelarią notarialną – przygotowanie koniecznych dokumentów w celu uzyskania notarialnego poświadczenia dziedziczenia.
 • Podział majątku spadkowego – w przypadku porozumienia między spadkobiercami, adwokat pomaga przewód dzielenia masy spadkowej.
 • Odrzucenie spadku zadłużonego – zdarzają się sytuacje, gdy przyjęcie spadku może wiązać się z przejęciem długów przewyższających zyski, w takiej sytuacji korzystniejsze jest jego odrzucenie.
 • Przyjęcie spadku może wiązać się z czynnościami i opłatami w Urzędzie Podatkowym, adwokat pomaga klientom w prawidłowym rozliczeniu podatku od darowizn i spadków.

Nie wszyscy spadkobiercy wyrażają chęć porozumienia i zgodności, co do sposobu podziału spadku, w takich sytuacjach, nieodzowna jest pomoc prawna. Adwokat potrafi sprawnie poprowadzić postępowanie sporne.

Wsparcie adwokata w spornych sprawach spadkowych sprowadza się do:

 • Stwierdzenia nabycia spadku lub prawidłowego podziału masy spadkowej.
 • Mogą zaistnieć okoliczność wymagające poszukiwania majątku spadkowego, adwokat posiada narzędzia prawne umożliwiające mu uzyskanie koniecznych informacji.
 • Prowadzi sprawę o uznanie niegodnego dziedziczenia, musi przedstawić dowody potwierdzające zaistnienie takich okoliczności.
 • Pełnomocnictwo w sprawach o zachowek, adwokat dochodzi praw osób uprawnionych do jego otrzymania jak również osób posiadających obowiązek prawny jego wypłacenia.

Doświadczony adwokat podejmuje się przeprowadzenia spraw spadkowych osób mieszkających poza granicami Polski. Członkowie rodziny, którzy mieszkają na przykład w Anglii czy we Francji wolą wynająć adwokata w kraju działu masy spadkowej i nie przyjeżdżać na rozprawy sądowe.