Oczyszczalnia ścieków

Prawo Budowlane, a dokładnie art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 mówi, że przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m³ na dobę nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. W takim przypadku wystarczy bowiem samo zgłoszenie. A zatem, wbrew niektórym opiniom, montaż przydomowej oczyszczalni ścieków nie jest ani skomplikowany, ani długotrwały. Jak dokładnie wygląda taka procedura?

Oczyszczalnia ścieków przy nowym domu

Jak wygląda procedura, kiedy planujemy montaż oczyszczalni na początku inwestycji? O to zapytaliśmy eksperta, naszego rozmówcę z firmy EKO-BIO Oczyszczalnie w Łodzi, która specjalizuje się w produkcji oraz montażu biologicznych oczyszczalni ścieków: „Jeśli budujemy nowy dom i decydujemy się przy tym na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, wówczas wystarczy, że wpiszemy naszą przyszłą oczyszczalnię jako rozwiązanie gospodarki ściekowej do projektu budowlanego. Po zatwierdzeniu pozwolenia na budowę, automatycznie otrzymamy zgodę na montaż oczyszczalni.”

W sytuacji zaś, w której oczyszczalnia ścieków nie była uwzględniona w projekcie budowlanym, należy zgłosić jej montaż odpowiednio w Starostwie Powiatowym bądź w Urzędzie Miasta, jeżeli miasto funkcjonuje na prawach powiatu.

Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Jak dokonać zgłoszenia? Poniżej przedstawimy Wam całą procedurę krok po kroku.

Krok pierwszy – mapka działki

Aby dokonać zgłoszenia montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, potrzebujemy mapki naszej działki. Jeśli jesteśmy w posiadaniu aktualnej mapki projektowej, kwestia jest rozwiązana. Jeśli nie, wówczas możemy ją pobrać z Wydziału Geodezji w Starostwie.

Następnie nanosimy na mapkę naszą oczyszczalnię ścieków z uwzględnieniem poszczególnych elementów, które wchodzą w jej skład.

Krok drugi – odpowiednie dokumenty

Kolejnym krokiem na drodze do zgłoszenia naszej przydomowej oczyszczalni ścieków jest pobranie oraz wypełnienie odpowiednich dokumentów. Możemy to zrobić na dwa sposoby – pobrać dokumenty w formie plików ze strony internetowej Starostwa Powiatowego lub udać się osobiście do urzędu po dokumenty w wersji papierowej.

Potrzebne nam dokumenty zaś to:

  • druk zgłoszenia robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę,
  • druk oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Krok trzeci – zgłoszenie

Kiedy mamy już odpowiednie dokumenty, o których była mowa w pkt 1 i 2, pozostaje nam złożenie ich wraz z opisem technicznym oczyszczalni w Starostwie Powiatowym minimum na 21 dni przed terminem, w którym planujemy dokonać montażu naszej oczyszczalni.

Jeśli zaś w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia nie otrzymamy żadnego powiadomienia od urzędu, jest to równoznaczne z tym, iż otrzymaliśmy zgodę na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Taka „milcząca zgoda”, udzielona nam przez urząd, ważna jest przez okres trwający do 2 lat od daty, którą wskazaliśmy jako termin rozpoczęcia prac.