Zapory drogowe

Zapory drogowe należą do urządzeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu, a wykorzystywane są do zabezpieczania miejsc, w których odbywają się roboty drogowe. Wyróżnić możemy kilka rodzajów tych narzędzi. Każde z nich zaś stosowane jest w innym celu. Z naszego artykułu dowiesz się, jakie są rodzaje zapór drogowych oraz na jakie metody ich zastosowania możemy wskazać.

Zapory drogowe – rodzaje i budowa

Jakie rodzaje zapór drogowych są dostępne? O to zapytaliśmy eksperta, naszego rozmówcę z firmy Andros, która specjalizuje się w sprzedaży profesjonalnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: „Pośród zapór drogowych wyróżniamy między innymi zapory pojedyncze oraz podwójne. Zapora drogowa pojedyncza zaś bardzo często występuje także w postaci zapory szerokiej. Każdy z rodzajów posiada indywidualne oznakowanie. I tak: zapora drogowa pojedyncza oznaczana jest jako U-20a, zapora drogowa pojedyncza szeroka jako U-20b, zapora drogowa podwójna z kolei jako U-20c.”

Zapory drogowe składają się z tablicy, zazwyczaj wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 1,25 mm. Z uwagi na funkcje, jakie pełnią zapory, blacha tablic zaginana jest na całym ich obwodzie. Lica tablic zaś produkowane są z folii odblaskowej I lub II generacji.

Występują również zapory drogowe z tworzywa sztucznego. Zapory tego typu wyróżniają się dużą wytrzymałością, którą zawdzięczają swojej jednolitej konstrukcji. Wyposażane są one zazwyczaj w stabilizator UV, a tablica zapory wraz z dolną listwą, pokrywana jest folią I lub II generacji. Zapory drogowe z tworzywa sztucznego charakteryzują się również niską wagą, co ułatwia pracownikom drogowym jej przenoszenie. Zapora tego typu może bowiem być z łatwością niesiona przez jedną osobę. Jej montaż jest równie szybki i łatwy, dzięki specjalnym jarzmom, w które jest wyposażana. Wiele firm oferujących zapory drogowe z tworzywa sztucznego umożliwia także umieszczenie logo firmy na zaporze, co stanowi dodatkowy element reklamowy.

W zależności od potrzeb i sytuacji, istnieje możliwość montażu na zaporach drogowych różnych lamp ostrzegawczych oraz odpowiednich znaków drogowych.

Zastosowanie zapór drogowych

Jak już wcześniej wspominaliśmy, zapory drogowe zabezpieczają miejsca robót, które prowadzone są na drogach. Aby dobrze pełniły swoją rolę, muszą być one umieszczane na wysokości od 0,9 m do 1,1 m – mierząc od poziomu nawierzchni drogi do górnej krawędzi zapór. Ponadto w przypadku terenu zabudowanego należy zwrócić uwagę na to, aby zapora drogowa umieszczona została bezpośrednio na skrzyżowaniu dróg. W ten sposób nie będzie ona bowiem ograniczała widoczności kierującym pojazdy oraz innym uczestnikom ruchu. A zatem w takich sytuacjach dopuszcza się umieszczanie zapory na wysokości poniżej 0,9 m. Jeżeli zaś zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna jego krawędź nie może znajdować się poniżej górnej krawędzi zapory.

Zapory drogowe pojedyncze U-20a stosuje się w celu wygradzania miejsc robót, które prowadzone są w pasie drogowym, tak jak np. wzdłuż jezdni. Przy wygrodzeniach poprzecznych zaś stosowane są zapory drogowe U-20b. To na co tutaj warto zwrócić uwagę to fakt, iż przy wygrodzeniach wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór. Wreszcie zapory drogowe podwójne typu U-20c stosowane są w sytuacjach, w których wygrodzone musi zostać miejsce robót, odbywających się na chodnikach, ciągach pieszych, pieszo–rowerowych bądź ścieżkach rowerowych. Tutaj z kolei należy pamiętać, że dolna krawędź pasa zapory powinna znajdować się na wysokości ok. 0,3 m nad poziomem nawierzchni.