Spektrometria mas

Często w toku postępowania śledczego niezbędne jest zbadanie różnorodnych materiałów i dowodów mających związek z daną sprawą. Wówczas przeprowadzić należy szereg różnych procedur za pomocą specjalistycznego sprzętu. Dla każdej sprawy i przypadku analiza kryminalistyczna przebiega inaczej. Ma jednak zawsze na celu potwierdzenie lub zaprzeczenie tez stawianych w postępowaniu.

Jakie czynności wykonywane są w ramach analizy kryminalistycznej?

Analiza kryminalistyczna to szerokie pojęcie, pod którym kryje się wiele różnego rodzaju czynności, których zadaniem jest określenie stanu faktycznego zebranych materiałów i dowodów, a także diagnoza poszczególnych osób, co do których istnieją uzasadnione podejrzenia. Na działania te składa się nie tylko określony sposób postępowania przez funkcjonariuszy, zebranie danych identyfikacyjnych podejrzanych i ofiar, ale szereg czynności, do których przeprowadzenia niezbędny jest specjalistyczny sprzęt.

Najwyższej jakości aparaturę i dedykowane analizie kryminalistycznej urządzenia oferuje renomowany dystrybutor Spektrometria. To nie tylko możliwość zamówienia szczegółowej i profesjonalnej analizy, ale również szeroko pojęte doradztwo i oferta najnowocześniejszych urządzeń pomiarowych.

Jakie urządzenia warto wykorzystać w analizie kryminalistycznej?

Jedną z najczęściej wykonywanych czynności w ramach analizy kryminalistycznej jest wykrywanie produktów metabolizmu substancji psychoaktywnych i innych niepożądanych w organizmie związków. Określenie ich szczegółowej zawartości ściśle wiąże się ze stanem, w jakim dokonano wykroczenia czy przestępstwa, dzięki czemu możliwe jest dalsze, adekwatne prowadzenie postępowania. Podczas badań kryminalistycznych bardzo ważna jest precyzja i dokładność pomiaru, szybkość uzyskania wyników oraz wiarygodność informacji. Dlatego do tego typu procedur najchętniej używane są profesjonalne rozwiązania SCIEX.

Urządzenia SCIEX a analiza kryminalistyczna

Spektrometria mas to jedna z metod i technologii wykorzystywanych w nowoczesnych urządzeniach marki SCIEX. Już niewielka ilość niepożądanej substancji w poddawanej badaniu próbce jest w stanie dać wiarygodny i precyzyjny wynik. W ramach analizy kryminalistycznej najczęściej bada się zawartość w organizmie materiałów pobudzających (m.in. kokaina, metamfetamina i amfetamina), opiatowych (morfina, heroina, metadon i inne) oraz kannabinoidów. Przeprowadzenie analizy kryminalistycznej daje możliwość oceny stanu osoby w momencie popełnienia przestępstwa oraz zastosowania odpowiednich środków względem niej.