Spawarki inwertorowe

Spawanie to najpowszechniej używany sposób trwałego łączenia metalu dzięki punktowemu upłynnieniu powierzchni elementów, które po ostygnięciu tworzą jednolitą całość. Najpopularniejszą metodą jest spawanie łukiem elektrycznym przy użyciu technologii MMA, MIG/MAG albo TIG. By korzystać z jednej z nich, trzeba jednak posiadać odpowiednie urządzenie. W sprzedaży dostępne są spawarki transformatorowe, lecz wiele osób wybiera spawarki inwertorowe.

Spawarki transformatorowe

Tradycyjnie używane do spawania urządzenia to spawarki transformatorowe. Prąd o odpowiednim napięciu i natężeniu jest w nich uzyskiwany za sprawą transformatora, składającego się z masywnego uzwojenia i rdzenia, co pozwala na dostarczenie prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz. Z uwagi na konieczność osiągania właściwych parametrów pracy, transformatory w spawarkach tego typu charakteryzują się dużą masą, co przekłada się na ciężar całego urządzenia i problemy z jego przemieszczaniem. Zaletą spawarki transformatorowej jest bardzo prosta budowa, wadami natomiast spory pobór prądu, problemy z utrzymaniem właściwych parametrów łuku elektrycznego, podatność na zmiany napięcia w sieci zasilającej oraz brak precyzji, jeśli chodzi o możliwość ustawienia parametrów prądu spawania.

Spawarki inwertorowe

Urządzenia tego rodzaju są wyposażone w transformatory o mniejszej masie, a potrzebne parametry napięcia tj. właściwą częstotliwość uzyskują za sprawą zamontowanych układów elektronicznych. Przekłada się to na większą mobilność oraz niższy pobór prądu. Spawarki inwertorowe oferują też możliwość precyzyjnego doboru prądu spawania, co pomaga w uzyskaniu odpowiedniego łuku elektrycznego. Plusem jest korzystny stosunek czasu potrzebnego na chłodzenie do możliwego czasu pracy. Dla wielu zastosowań znaczenie ma również możliwość spawania MMA, MIG/MAG oraz TIG. Na ogół spawarki inwertorowe oferują też wiele funkcji dodatkowych ułatwiających spawanie. Wadą będzie jednak większa podatność na uszkodzenia mechaniczne wynikająca z zastosowania wielu wrażliwych układów elektronicznych.

Spawarka inwertorowa czy transformatorowa?

Spawarki transformatorowe są dziś wybierane do zastosowań amatorskich i stacjonarnych z uwagi na niższą cenę. Osoby potrzebujące sprzętu o większych możliwościach decydują się na spawarki inwertorowe np. modele dostępne w firmie RG Narzędzia. Przemawia za tym ich uniwersalność, wysoka sprawność przejawiająca się długimi cyklami pracy w zależności od modelu sięgającymi od 60 do niemal 100%, a także łatwiejsze uzyskiwanie spawów o wysokiej jakości.