dozór zdalny

Rozwój technologii przyczynił się do znacznej poprawy dotyczącej systemów bezpieczeństwa. Dotyczy to również systemu monitoringu wizyjnego i usługi wideo obchodów, które górują już nad standardową ochroną fizyczną. Z takiej oferty korzystają przedsiębiorstwa, banki, centra handlowe, instytucje, szpitale czy obiekty przemysłowe. Jest to także chętniej wybierane rozwiązanie przez właścicieli domów prywatnych.

Czym różni się dozór zdalny od stacjonarnego?

Dozór stacjonarny polega na stałej obecności pracowników ochrony w pobliżu chronionych osób i mienia. Może mieć również charakter doraźny i polegać na działaniach ochronnych w konkretnych godzinach lub terminie. Pracownicy ochrony mają również nadzór nad systemem alarmowym i dbają o stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach.

Usługa wideo obchodów oferowana przez agencje ochrony zastępuje piesze trasy rutynowe po chronionych obiektach i terenach, natomiast obraz z kamer jest na bieżąco rejestrowany oraz archiwizowany. Pracownicy Centrum Monitorowania dokonują podglądu na poszczególne kamery w ściśle określonym lub losowym czasie z porównaniem klatki referencyjnej. Wideo obchód wykorzystuje zewnętrzne i wewnętrzne kamery do monitoringu wizyjnego, a w nagłej sytuacji pracownicy Centrum Monitorowania wysyłają na miejsce grupę interwencyjną.

Jakie są zalety dozoru zdalnego?

Dużym plusem takiej technologii jest fakt, że w sytuacji zagrożenia, np. włamania lub kradzieży, podejmowane są niezwłocznie działania prewencyjne i interwencje. Zdalny system monitorowania ma duży wpływ na minimalizację zbędnych alarmów i może z powodzeniem uzupełnić lub zastąpić ochronę fizyczną budynku.

Zaletą tej usługi jest możliwość weryfikacji wnętrza obiektu lub terenu wokół niego z zachowaniem najwyższego stopnia dyskrecji. Osoby niepowołane i nieupoważnione do wstępu na chroniony teren nie wiedzą, kiedy usługa wideo obchodu jest wykonywana – zauważa ekspert z firmy STEKOP, która świadczy pełen pakiet usług w zakresie fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia.

Wdrożenie systemu zdalnego monitorowania zamiast standardowego modelu ochrony fizycznej skutkuje nie tylko podniesieniem poziomu bezpieczeństwa, ale obniża także do połowy koszty budżetowe firmy przeznaczone na ochronę. Dzięki niemu firma może ograniczyć ilość pracowników na jednej zmianie, a tym samym zmniejszyć koszty ochrony. Takie nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają zautomatyzować proces obchodu oraz zastąpić pracownika ochrony wykonującego piesze obchody – pracownikiem Centrum Monitorowania.