Uprawnienia architektoniczne

Praca jako architekt jest prestiżowa i może być źródłem wysokich zarobków. W tym celu warto uzyskać uprawnienia architektoniczne. Do czego one uprawniają? W jaki sposób można je uzyskać?

Do czego służą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami uprawnia budowlane w specjalności architektonicznej są niezbędne do tego, aby prowadzić samodzielną funkcję jako architekt.

Są one konieczne przy samodzielnym przygotowywaniu projektów obiektów budowlanych oraz przy kierowaniu robotami budowlanymi, a także do prowadzenia zadań w zakresie nadzoru autorskiego, prowadzenia działań jako inspektor nadzoru inwestorskiego.

W jakim zakresie nadawane są uprawnienia architektoniczne?

Nie istnieje jeden zakres uprawnień architektonicznych, ponieważ wyróżnia się kilka różnych zakresów tych uprawnień. Podzielić można je na poniższe kategorie:

– Uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń – pozwalają na prowadzenie prac w zakresie projektowania obiektów budowlanych i kierowania robotami budowlanymi dotyczących obiektów budowlanych.
– Uprawnienia architektoniczne z ograniczeniami – umożliwiają one projektowanie i kierowanie pracami tylko w przypadku obiektów do 1000 m3 realizowanych w zabudowie zagrodowej albo na terenie takiej zabudowy.

Uprawnienia architektoniczne – jak je uzyskać?

W celu otrzymania uprawnień architektonicznych należy w pierwszej kolejności uzyskać właściwe wykształcenie kierunkowe oraz odbyć praktykę w zakresie projektowania i na terenie budowy.

Potem należy złożyć odpowiednie dokumenty do komisji Izby Architektów RP, która zajmuje się organizowaniem egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.

Egzaminy na uprawnienia architektoniczne składają się z części pisemnej oraz z części ustnej. Osoby, które zaliczyły egzamin pisemny, podchodzą do egzaminu ustnego.

W trakcie egzaminu na uprawnienia budowlane sprawdzana jest wiedza osoby egzaminowanej z zakresu ustaw dotyczących danej specjalności, aktów wykonawczych, przepisów BHP oraz innych aktów prawnych, takich jak rozporządzenia, normy czy wytyczne. W związku z tym, ważne jest, aby przed egzaminem dobrze przygotować się do prawa budowlanego i mieć dostęp do niezbędnych aktów prawnych. W tym celu warto skorzystać z różnych źródeł wiedzy, w tym także z segregatora aktów prawnych na uprawnienia budowlane, który pozwala na łatwe znalezienie i przeglądanie ważnych aktów prawnych. Dzięki temu można skuteczniej przygotować się do egzaminu i zwiększyć swoje szanse na uzyskanie uprawnień budowlanych.