wkład kominowy

Skorzystanie z możliwości zastosowania komina systemowego, który składa się z obudowy wykonanej z pustaków i odpowiedniego wkładu kominowego to szybka i łatwa metoda budowy skutecznej instalacji odprowadzającej spaliny. Montaż poszczególnych elementów wkładu kominowego jest łatwy, wymaga jednak przestrzegania wskazówek producenta podanych w załączonej do urządzenia instrukcji.

Z czego składa się wkład kominowy?

Wkład kominowy to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych kominów murowanych. Współczesne wkłady kominowe mogą być stosowane zarówno w nowo stawianych budynkach, jak i wykorzystywane do remontu istniejących kominów. Najpopularniejszymi rodzajami wkładów są wkłady ceramiczne oraz wykonane ze stali kwasoodpornej lub żaroodpornej, w zależności od potrzeb używanego urządzenia: kotła, pieca lub kominka.

Kompletny system kominowy składa się z wkładu stalowego albo ceramicznego oraz obudowy, która zapewnia stabilność, a także utrzymuje wkład w odpowiedniej pozycji. Wkład to zestaw odpowiednich kształtek, które połączone tworzą gotowy do działania komin. Najniższym elementem wkładu jest zwykle odkraplacz umożliwiający odprowadzanie ściekającego kondensatu. Nad nim znajduje się wyczystka, która służy do usuwania zanieczyszczeń opadających na dno komina. Wyżej jest zwykle montowany fragment przewodu kominowego, a wyżej umieszcza się trójnik, do którego jest podłączany czopuch, czyli rura łącząca komin z kotłem lub piecem. Ponad trójnikiem jest odcinek przewodu kominowego wyprowadzający spaliny ponad dach, na odpowiednią wysokość. Jako zwieńczenie przewodu kominowego zakładana jest czapa lub daszek. Do tego dochodzą oczywiście pustaki stanowiące obudowę wkładu – wylicza ekspert z firmy Tanie Kominy, która dostarcza stalowe i ceramiczne systemy kominowe.

Jak instaluje się wkład kominowy?

Sposób montażu wkładu kominowego zależy od tego, czy jest on wykonywany podczas budowy domu, co oznacza konieczność murowania również całej struktury nośnej, czy też wkład zakłada się w ramach remontu istniejącego komina. W przypadku, gdy mamy do czynienia z remontem poszczególne elementy są montowane i opuszczane w głąb istniejącego komina murowanego. Jeśli zachodzi potrzeba postawienia obudowy, prace mają nieco inny przebieg.

Budowę komina przy wykorzystaniu gotowego systemu rozpoczyna się zawsze od przygotowania fundamentu, który będzie przenosił ciężar całej konstrukcji. Musi on gwarantować odpowiednią nośność, a także być bardzo dobrze wypoziomowany. Na fundamencie umieszcza się kolejne pustaki obudowy. Muszą być one łączone rodzajem zaprawy wskazanym przez producenta. W miarę postępów prac, wewnątrz umieszcza się kolejne elementy wkładu kominowego, począwszy od części służącej do wychwytywania spływającego po ściankach kondensatu. W zależności od rodzaju montowanego systemu, między poszczególnymi elementami wkładu mogą być zakładane dodatkowe uszczelnienia przewidziane przez wytwórcę systemu kominowego.

Wiele systemów zakłada montaż specjalnej wełny mineralnej stanowiącej warstwę termoizolacji. Elementy te są umieszczane sukcesywnie między wkładem a obudową. Jeśli termoizolacja nie jest przewidziana, wkład jest często dodatkowo stabilizowany odpowiednimi wspornikami.

Warto pamiętać, że komin nie powinien być połączony z elementami konstrukcyjnymi budynku na sztywno, konieczne są prawidłowe dylatacje.

Gwarancją sukcesu przy montażu wkładu kominowego jest ścisłe przestrzeganie zaleceń instrukcji.