kurs walutowy

Większość z nas interesuje się cenami walut sporadycznie, podczas przygotowań do zagranicznej podróży lub w szczęśliwszej sytuacji, gdy planujemy kupić złotówki za pieniądze zarobione na obczyźnie. Wymieniając waluty zawsze staramy się znaleźć kantor, w którym operacja ta będzie możliwie najbardziej korzystna. W tym celu warto sprawdzić kurs walutowy i tendencje, jakim ulega w ostatnim czasie.

Kurs walutowy i jego zmienność

Kursem walutowym nazywamy cenę konkretnej waluty wyrażoną w innej walucie. Ceny poszczególnych walut ulegają ciągłym zmianom, na co wpływa wiele czynników. Największy wpływ na wysokość i zmienność bądź stałość kursu walutowego mają czynniki ekonomiczne, takie jak popyt i podaż, różnice stóp procentowych i inflacji na ryku krajowym i zagranicznym, polityka walutowa, a nawet stan gospodarki kraju oraz jego gospodarczych partnerów.

Nie bez znaczenia na siłę waluty są także czynniki polityczne, takie jak sytuacja międzynarodowa i rola danego państwa na jej arenie, a nawet napięcia i układy polityczne wewnątrz kraju oraz między różnymi państwami. Wielość i różnorodność kwestii decydujących o cenie waluty sprawia, że sytuacja na rynku walutowym zmienia się bardzo dynamicznie. Jak ją śledzić, aby nie stracić na transakcji walutowej?

Jak sprawdzić kurs waluty?

Sytuacja ekonomiczna i polityczna na świecie zmienia się z dnia na dzień, a nawet z chwili na chwilę, w związku z czym równie często zmienia się wartość pieniądza. Dokładne wyliczenie kursu z uwzględnieniem wielu różnorodnych czynników jest bardzo trudnym zadaniem, którego zasadniczo podejmują się 2 instytucje: Narodowy Bank Polski i rynek FOREX.

NBP aktualizuje kursy walutowe raz dziennie, na podstawie danych z poprzedniego dnia, biorąc pod uwagę wyłącznie ceny euro i dolara. Mniej popularne waluty są aktualizowane jeszcze rzadziej, a mianowicie raz w tygodniu. Oznacza to, że ceny w tabelach NBP rzadko są adekwatne do rzeczywistości panującej na rynku walutowym.

Dlatego kantory, które starają się proponować klientom indywidualnym korzystniejsze ceny, aktualizują kursy walut na podstawie danych z rynku FOREX – wyjaśnia nasz rozmówca z kantoru internetowego centnet.pl. Dzięki ciągłemu monitorowaniu dynamiki na rynku walutowym kursy oferowane klientom zawsze są odzwierciedleniem aktualnej sytuacji na rynku finansowym.

Z punktu widzenia klienta sprawdzenie kursu jest zadaniem banalnie prostym. Wystarczy wejść na stronę internetową kantoru, by poznać aktualną cenę danej waluty. W przypadku większych kwot, zwykle można jednak liczyć na jeszcze bardziej korzystną cenę. Dlatego dobrym sposobem na udaną transakcję jest wyliczenie środków w kalkulatorze udostępnianym przez kantory online bezpośrednio w panelu klienta.