Siłowniki hydrauliczne

Siłowniki hydrauliczne znalazły zastosowanie w urządzeniach budowlanych, przemyśle, jak również w szerokim zakresie są stosowane w rolnictwie, gdzie są wykorzystywane jako podnośniki czołowe, siłowniki do pługów i siłowniki do wywrotu przyczepy. Ze względu na sposób działania można wyróżnić kilka typów siłowników hydraulicznych.

Siłowniki hydrauliczne składają się z cylindrycznej rury (cylindra), w której znajduje się tłok, który rozdziela objętość cylindra na dwie odizolowane od siebie komory. Jeden lub więcej otworów umożliwia wprowadzanie lub odprowadzanie płynu do jednej lub drugiej komory, co powoduje ruch tłoka. Do tłoka przymocowany jest sztywny trzpień, który umożliwia ruch tłoka i przenoszenie mocy. Generalnie trzpień jest chroniony przed agresją zewnętrzną przez obróbkę zwiększającą wytrzymałość jego powierzchni. W zależności od warunków pracy wykonywane są odpowiednie powłoki na bazie chromu, chromu i niklu lub ceramiki. Uszczelnienie pomiędzy komorami cylindra lub tłoka zapewniają odpowiednie uszczelki. Ta funkcja jest niezbędna, ponieważ definiuje wydajność i żywotność cylindra. W siłownikach hydraulicznych system naprowadzający stanowią nośniki wykonane z materiałów o niskim współczynniku tarcia (brąz lub materiały kompozytowe). Ich wybór zależy od zastosowanego płynu oraz charakterystyki obciążenia i prędkości cylindra.

Siłowniki hydrauliczne jednostronnego działania

Siłowniki hydrauliczne jednostronnego działania funkcjonują tylko w jednym kierunku, często w kierunku wysuwania się trzpienia. Ciśnienie jest dostarczane tylko do pojedynczego portu zasilającego, który napędza tłok w jednym kierunku, a jego powrót następuje pod wpływem działania sprężyny lub siły zewnętrznej. Siłowniki hydrauliczne tego typu są wyposażane w mocowanie przegubowe, ale produkowane są też modele bez mocowania przegubowego, w których można wykorzystać inne rodzaje uchwytów. Cechują się prostą i wytrzymałą konstrukcją, co gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę w nawet niesprzyjających warunkach. Są zazwyczaj zasilane wysokiej czystości olejem.

Siłowniki hydrauliczne dwustronnego działania

Siłowniki hydrauliczne dwustronnego działania mają dwa kierunki pracy. Tego rodzaju siłownik posiada dwa przyłącza zasilające, a ciśnienie jest przykładane naprzemiennie po każdej stronie tłoka, co powoduje jego ruch najpierw w jednym kierunku, a następnie w drugim. Cylindry są często wyposażane w amortyzatory końca tłoka. W siłownikach hydraulicznych dwustronnego działania istnieje możliwość wygodnego zarządzania pracą układu, co ma wpływ na wydajność i żywotność urządzenia. Zaletą tych siłowników hydraulicznych jest wysoka precyzja działania, a dzięki prostej budowie stanowią bezpieczne rozwiązanie konstrukcyjne nawet przy intensywnej ich eksploatacji.

Siłowniki hydrauliczne teleskopowe

Siłowniki hydrauliczne teleskopowe wzięły swoją nazwę od konstrukcyjnego podobieństwa do teleskopu. Buduje się je wtedy, gdy występuje konieczność zapewnienia dużego skoku tłoczyska. Konstrukcyjnie stanowią kilka cylindrów nałożonych na siebie w taki sposób, że korpus jednego cylindra stanowi trzpień drugiego. Tego rodzaju siłowniki hydrauliczne przeznaczone są zarówno do jednostronnego działania, jak i do dwustronnego. Większość siłowników teleskopowych jest jednostronnego działania, a siłowniki teleskopowe dwustronnego działania muszą być specjalnie zaprojektowane i produkowane celowo. W niektórych typach siłowników hydraulicznych teleskopowych jest instalowana specjalna amortyzująca wahliwa kołyska.

Poza branżą budowlaną i przemysłem, siłowniki hydrauliczne zajmują istotne miejsce również w rolnictwie, gdzie przyczyniły się w znacznym stopniu do mechanizacji tej branży. Są stosowane w wielu typach maszyn rolniczych, w pługach, przyczepach, rozrzutnikach lub ładowarkach teleskopowych. W sektorze rolniczym ułatwiają podłączanie i odczepianie poszczególnych zespołów, są stosowane w celu zwiększenia udźwigu maszyny, siłowniki hydrauliczne ze specjalnym zaworem zapobiegają niekontrolowanym pęknięciom rur lub węży, są szeroko stosowane do przechyłu naczep. Warto wspomnieć, że siłowniki hydrauliczne są również stosowane w maszynach do obróbki gleby, takich jak pługi, głębosze, kultywatory, chwastowniki i siewniki, gdzie pełnią funkcję pozycjonowania maszyny lub zamykają i otwierają ramiona poruszających się maszyn rolniczych w celu ułatwienia ich transportu w ruchu drogowym.